Σημαντική αύξηση των επισκεπτών Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΜΑΙΟΣ 2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Μάιο 2018. Πιο συγκεκριμένα:

 Κατά τον μήνα Μάιο 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, παρατηρήθηκε
αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 18,2%, αύξηση των επισκεπτών
ελεύθερης εισόδου κατά 20,2% και αύξηση των εισπράξεων κατά 18,7%.

 Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Μάιο 2018 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2017, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 21,5%, ο
αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου παρουσίασε αύξηση κατά 28,8%, ενώ οι
αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 18,5% .

 Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2017 κατά 9,2% στους επισκέπτες των Μουσείων και
αύξηση κατά 5,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις
παρουσίασαν αύξηση κατά 14,3%.

 Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 19,4%
και αύξηση κατά 15,1% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου ενώ οι αντίστοιχες
εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 20,0%.

Δείτε εδώ τους σχετικούς πίνακες:

http://www.statistics.gr/documents/20181/417ee364-20e2-4931-9260-3be290e6841b

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...