Τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις της Ε.Ε. για την πολιτική visa Σένγκεν

Νέες αλλαγές περιλαμβάνουν οι οι προτάσεις που κατατέθηκαν για την πολιτική visa Σένγκεν για παραμονή μικρής διάρκειας στις χώρες υποδοχής.

Αυτές οι νέες προτάσεις παρουσιάζονται ως λύση για το φλέγον ζήτημα της ασφάλειας και όλων των προκλήσεων που σχετίζονται με τις μεταναστεύσεις, αλλά και των νέων ευκαιριών που προσφέρονται λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Oι τροποποιήσεις στοχεύουν στη δημιουργία διευκολύνσεων για τους ταξιδιώτες, κάνοντας την διαδικασία απόκτησης visa πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη, διευρύνοντας το όριο της visa πολλαπλών εισόδων και καθιστώντας δυνατή τη μετατροπή των visa μικρής διάρκειας διαμονής σε μακράς διάρκειας. Οι προτάσεις, ακόμα, προτείνουν την αύξηση του αντιτίμου για την visa και την βελτίωση της συνεργασίας των συσχετιζόμενων χωρών, όταν πρόκειται για παράνομη μετανάστευση και απέλαση.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της Ε.Ε., φαίνεται ότι οι αιτήσιες για απόκτηση visa έχουν αυξηθεί από το 2009 έως το 2016 κατά 50%. Από την άλλη, η όλη διαδικασία έχει παραμείνει αμετάβλητη από το 2010, κάτι που αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα σχετικά με τον χρόνο, ειδικά όταν πρόκειται για συχνούς ταξιδιώτες, αποτρέποντάς τους, ταυτόχρονα, από επικείμενα νέα ταξίδια-γεγονός επιβλαβές για την Ευρωπαϊκή οικονομία.

Αναλυτικότερα, η διευκόλυνση της διαδικασίας απόκτησης visa, με την αύξηση της ταχύτητας και της ευελιξίας, είναι μια από τις προτάσεις που θα δώσει την δυνατότητα στους ταξιδιώτες να καταθέτουν την αίτησή τους μόλις 3 μήνες πριν από το ταξίδι, αντίθετα με το εξάμηνο που είναι σήμερα απαραίτητο. Φαίνεται ότι ο στόχος είναι η διαδικασία να κρατάει λιγότερο από 10 μέρες. Όσον αφορά την visa πολλαπλών εισόδων, οι νέες προτάσεις θα δίνουν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο παραμονής, με την όλη διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ταξιδιώτη. Φυσικά, η συλλογή του αποτυπώματος παραμένει απαραίτητη.

Η τροποποίηση που αφορά την αύξηση του αντιτίμου από 60 ευρώ σε 80, έχει θεωρηθεί ως ο κύριος τρόπος που θα μπορέσει να επηρεάσει θετικά το αμετάβλητο από το 2006 μέχρι τώρα προϋπολογισμό των κρατών μελών. Αυτή η αύξηση του προϋπολογισμού θα έχει, όπως εκτιμάται, αποτέλεσμα την καλύτερη αποδοτικότητα της διαδικασίας απόκτησης visa, μέσω της αύξησης του προσωπικού και των αποδοχών του.

Τέλος, το τμήμα των προτάσεων, που αφορούν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών για καίρια ζητήματα, κρίνεται αναγκαίο λόγω των προκλήσεων των τελευταίων ετών, λόγω πολλών παρατυπιών, όπως η παράνομη παραμονή σε χώρες και μετά το πέρας της visa και πολλών ακόμα περιπτώσεων. Στην πραγματικότητα, αυτό το μέτρο προβλέπει μόνο αυστηρότερη διαδικασία απόδοσης visa, περισσότερες απαιτήσεις, μεγαλύτερο αντίτιμο, ισχύ μικρότερης διάρκειας κλπ.

Οι προτάσεις αυτές πρόκειται να υιοθετηθούν σταδιακά μόνο από τα Κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ τα ευρωπαϊκά κράτη εκτός αυτής, π.χ. Αγγλία, θα εξαιρεθούν. Η Ε.Ε. αναμένει ότι οι νέες αυτές τροποποιήσεις θα προσελκύσουν περισσότερους ταξιδιώτες στην Ευρώπη, δίνοντας έτσι και ώθηση στην οικονομία της, ενώ ο αριθμός των παράνομων διαμονών και αντίστοιχων ταξιδιωτών θα μειωθεί, ενδυναμώνοντας έτσι και τα μέτρα ασφαλείας που τείνουν να εξαφανιστούν. Για να μπουν σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα θα πρέπει να συμφωνήσουν το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...