Ανάγκη Αναπροσαρμογής των εργαλείων προώθησης προορισμών

Τι Διαμορφώνει το Μέλλον του Τουρισμού; Οι νέες καταναλωτικές τάσεις και η αναγκαιότητα της αναπροσαρμογής των καναλιών προώθησης των προορισμών

Η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται μετά την πρώτη διετία από την αρχή της πανδημίας και η αναπόφευκτη αναγκαιότητα προσαρμογής των καναλιών και του περιεχομένου προώθησης των τουριστικών προορισμών, αποτέλεσε το αντικείμενο μιας διευρυμένης μελέτης της Horwath HTL

Κάθε κανάλι και εργαλείο προώθησης οφείλει όχι μόνο να αποδίδει τα μέγιστα της επένδυσης του
αλλά να μπορεί να καταγράφει και να αναφέρει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με την
απόδοση αυτής της επένδυσης.

Η χρήση της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει τον τομέα του τουρισμού τόσο μέσω
της ανάπτυξης νέων εργαλείων προώθησης όσο και μέσω της ανάπτυξης εργαλείων μέτρησης
της αποδοτικότητας των προωθητικών ενεργειών. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει νέες άμεσες
γέφυρες επικοινωνίας με τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος πλέον, λόγω της πανδημίας,
χρησιμοποιεί περισσότερο το διαδίκτυο, ενημερώνεται άμεσα και έχει όλη την διαθέσιμη
πληροφορία για να λάβει μια απόφαση με ένα κλικ. Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό κάθε ελληνικός προορισμός να ανασχεδιάσει το μίγμα των εργαλείων και καναλιών
προώθησης που χρησιμοποιεί για την προσέλκυση τουριστών, πάντα με γνώμονα την πλήρη
ανάκαμψη και την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων του.

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού, ο βασικός επικοινωνιακός στόχος είναι η προτροπή των ταξιδιωτών να
επισκεφτούν τη χώρα μας, ενώ τα βασικά Κοινά Στόχοι της Ελλάδας είναι οι millennials (άτομα
ηλικίας μεταξύ 18 και 34 χρονών, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης (opinion formers), οι
καθοδηγητές της κοινής γνώμης (opinion leaders), οι repeaters, και οι first timers (κυρίως
στις νέες αγορές – στόχους).

Στο Γενικό Πλαίσιο Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής αναφέρονται επίσης τα προτεινόμενα
εργαλεία και οι τακτικές προώθησης όπως η συν-διαφήμιση με Τουριστικούς Οργανισμούς,
Tour Operators και αεροπορικές εταιρείες, η online και offline διαφήμιση, η συμμετοχή σε
τουριστικές εκθέσεις, η δημιουργία υποστηρικτικού υλικού, το διαδίκτυο, τα Fam Trips /
Press Trips, οι Δημόσιες Σχέσεις και οι έρευνες

Για να είναι αποδοτικό κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία προώθησης που επιλέγει ο εκάστοτε
τουριστικός προορισμός , είναι αναγκαίο πλέον να συνυπολογίζεται η αλλαγή των καταναλωτικών
συνηθειών και να σταθμίζεται η απαιτούμενη επένδυση ανάλογα με την απόδοση των ενεργειών
αυτών. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αγνοηθεί η αναμενόμενη σημαντική μείωση του αριθμού
επισκεπτών (καταναλωτών αλλά και business) σε live εκθέσεις, αφού μεγάλο μέρος των
καταναλωτών αποφεύγει τους χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό θέλοντας να προστατεύσει την
υγεία του.

Πως όμως μπορεί ο κάθε τουριστικός προορισμός να αξιολογήσει και να επιλέξει τα εργαλεία
εκείνα που θα τον προωθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

Η Horwarth HTL Ελλάδας, διαμόρφωσε μία λίστα από βασικά ερωτήματα που μπορούν να
βοηθήσουν σημαντικά τους προορισμούς στο να πάρουν μία τελική απόφαση επιλογής
εργαλείων. Αυτά τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

Μπορώ να επικοινωνήσω άμεσα με τα κοινά-στόχους μου;
2. Μου δίνει το συγκεκριμένο εργαλείο τη δυνατότητα να προκαθορίσω με ακρίβεια τα
χαρακτηριστικά (δημογραφικά, ψυχογραφικά, συμπεριφορικά, κλπ) του κοινού που θέλω
να δει το μήνυμα μου;
3. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας λήψης απόφασης για την επιλογή του προορισμού
μπορεί να προσεγγίσει το συγκεκριμένο εργαλείο το κοινό μου;
4. Μπορώ να μετρήσω τον βαθμό διάδρασης του κοινού στόχου με το μήνυμα μου;
5. Μπορώ να καταγράψω τη συμπεριφορά του κοινού στόχου απέναντι στο μήνυμα μου
ώστε αφενός να δημιουργήσω ένα ανοικτό διάλογο μαζί του, αφετέρου να προβώ σε
αλλαγές στο μήνυμα ώστε να βελτιώσω την αποτελεσματικότητα του;
6. Μπορώ να ενισχύσω την επίδραση του συγκεκριμένου εργαλείου προώθησης μου στην
τελική απόφαση για την επιλογή του προορισμού;
7. Μου δίνει το συγκεκριμένο εργαλείο τη δυνατότητα να προσαρμόσω σε πραγματικό
χρόνο το μήνυμα και την προσφορά μου, ώστε να ενισχύσω το ανταγωνιστικό μου
πλεονέκτημα και να διεκδικήσω με μεγαλύτερες πιθανότητες την επιλογή του
προορισμού μου;
8. Μπορώ να μετρήσω την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της δράσης προώθησης
μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου;
9. Υπάρχουν άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μοναδικά μπορεί να προσφέρει το
συγκεκριμένο εργαλείο προώθησης;
10. Διαφοροποιεί ή προσθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα η χρήση του συγκεκριμένου
εργαλείου στο μίγμα προώθησης σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιεί ο ανταγωνισμός;

Αφού απαντηθούν οι ερωτήσεις αυτές, σειρά έχει η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και
η δημιουργία ενός index που θα καταγράφει το κανάλι προώθησης, το κοινό στόχο και την
αποτελεσματικότητα του. Στο index θα πρέπει να καταχωρηθεί επίσης η ποσοτική και ποιοτική
αξιολόγηση όλων των ενεργειών προώθησης. Σημασία για την επιτυχημένη αναπροσαρμογή της
προώθησης των προορισμών έχει η ειλικρινής καταγραφή των αποτελεσμάτων κάθε
υλοποιημένης ενέργειας.

Η διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει τις κατάλληλες βάσεις ώστε ο κάθε προορισμός να μπορεί να
διαθέσει τους πόρους του με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας δηλαδή το μέγιστο που
θα μπορούσε να λάβει από κάθε ενέργεια.

Η καταναλωτική συμπεριφορά έχει πλέον νέες συνήθειες και έθιμα που μπορεί να γίνουν
μέρος της ζωής μας επ’ αόριστων. Αν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα ή όχι εξαρτάται
από το πώς ορίζουμε πλέον την κανονικότητα. Με την ίδια λογική, οι προορισμοί θα πρέπει
να κατανοήσουν ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον στο οποίο επιχειρούν. Συνεπώς θα πρέπει να
αναπροσαρμόσουν τον σχεδιασμό, τα εργαλεία, τον τρόπο και τον τόπο προσέγγισης των
κοινών στόχων τους. Αυτοί οι προορισμοί που θα χαρακτηρίζονται από κουλτούρα προσαρμοστικότητας
και θετική στάση απέναντι στην αλλαγή, θα δείξουν ανθεκτικότητα και θα ηγηθούν του τομέα του
τουρισμού στην (νέα) πραγματικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι Διαμορφώνει το Μέλλον του Τουρισμού; Οι νέες καταναλωτικές τάσεις

Ποτέ μην κοιτάξεις πίσω, εκτός εάν θέλεις να πας προς αυτήν την κατεύθυνση

ΠΗΓΗ: solcrowe.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...