Ετικέτα: HOTEL MARKETING

κριτικές

Εναλλακτικές πλατφόρμες για κριτικές πελατών

Αν όχι στο TripAdvisor, σε ποιες άλλες πλατφόρμες μπορεί κανείς να συλλέξει κριτικές πελατών; Τους τελευταίους μήνες, ακούγεται από πολλές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα ότι το TripAdvisor αφαίρεσε...

Η TripAdvisor άλλαξε τον τρόπο αξιολόγησης των ξενοδοχείων!

Ο αλγόριθμος δημοτικότητας που χρησιμοποιεί η TripAdvisor (από το 2016) άλλαξε τον Μάρτιο του 2018. Πλέον για την κατάταξη ενός ξενοδοχείου, χρησιμοποιείται και η παράμετρος “Συνέπεια”, σύμφωνα με την οποία μετράται...