Ετικέτα: ΜΕΛΕΤΗ ΙΤΕΠ

Τιμές διάθεσης του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος (Μελέτη ΙΤΕΠ)

Για να καταφέρουν τα ξενοδοχεία να επιβιώσουν μέσα στην οικονομική κρίση και να αυξήσουν την πελατεία τους είχαν αναγκαστεί το 2013 να μειώσουν τις τιμές διάθεσης των δωματίων...

Πληρότητες ελληνικών ξενοδοχείων κατά το 2014 (Μελέτη ΙΤΕΠ)

Η δυναμική του τουρισμού που άρχισε το 2013, συνεχίστηκε και το 2014, τόσο για το σύνολο της χώρας, όσο και για τις επιμέρους περιφέρειες που εξετάζονται στην έρευνα....

Διάρθρωση του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Ελλάδας (Μελέτη ΙΤΕΠ)

Γενικά Χαρακτηριστικά Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) που ήταν διαθέσιμα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014, η χώρα μας διαθέτει 9.701 ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής δυναμικότητας...

Οι εξελίξεις στο θεσμικό περιβάλλον του ελληνικού τουρισμού (Μελέτη ΙΤΕΠ)

Το 2014 ήταν μια χρονιά σημαντικών θεσμικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης με κύριο σημείο αναφοράς το πλαίσιο της αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων με διττή κατεύθυνση: από τη μια...

Ο εγχώριος τουρισμός στην Ελλάδα (Μελέτη ΙΤΕΠ)

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο εγχώριος τουρισμός μιας χώρας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του κατοίκου-επισκέπτη στο εσωτερικό της χώρας αναφοράς, είτε ως μέρος ενός τουριστικού...