Εκδηλώσεις Net Zero Carbon: Τι είναι το φαινόμενο Net Zero;

Το Net Zero αναφέρεται σε μια ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και της απομάκρυνσής τους από την ατμόσφαιρα. Για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν και οι μη αποφευχθείσες πρέπει να αντισταθμιστούν ή να «εξουδετερωθούν» μέσω της χρήσης μακροπρόθεσμων
λύσεων δέσμευσης άνθρακα.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις έννοιες Net Zero και Carbon Neutral;

Για το Carbon Neutral, οι μη αποφευχθείσες εκπομπές αντισταθμίζονται με τη χρήση παραδοσιακών αντισταθμίσεων (πιστώσεις άνθρακα που προέρχονται από έργα που αναπτύσσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποδοτικές μεταφορές κλπ.). Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι ένα ενδιάμεσο βήμα προς το Net Zero.

Η Συμφωνία του Παρισιού

Η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια διεθνής συνθήκη για την κλιματική αλλαγή που εγκρίθηκε το 2015 στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP21) στο Παρίσι. Η Συμφωνία έθεσε έναν μακροπρόθεσμο στόχο θερμοκρασίας, ώστε να περιορίσει την άνοδο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, αναγνωρίζεται ότι οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα πρέπει να μειωθούν κατά 50% έως το 2030 από τη βασική γραμμή του 2018 και να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το δεύτερο μισό του αιώνα.

Το Net Zero και η βιομηχανία εκδηλώσεων

Ο κλάδος εκδηλώσεων είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στην παράδοση εκδηλώσεων, όπως χώροι, διοργανωτές εκδηλώσεων, και προμηθευτές που παρέχουν τρόφιμα και ποτά, εξοπλισμό και σήμανση, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, πολλές εκδηλώσεις προϋποθέτουν την απαίτηση για τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες να ταξιδέψουν και να
διαμείνουν σε μια τοποθεσία. Η αντιμετώπιση των εκπομπών άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας είναι περίπλοκη και προκλητική, και πολλά στοιχεία μιας εκδήλωσης (όπως η μεταφορά και η διαμονή σε ξενοδοχεία) δεν υπόκεινται άμεσα στον έλεγχο εκείνων που διοργανώνουν μια εκδήλωση.

Πολλές εταιρείες από τη βιομηχανία εκδηλώσεων έχουν ήδη εφαρμόσει ισχυρές στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και είναι σαφές ότι οι λύσεις βασίζονται συχνά στην ιδιαιτερότητα κάθε τοπικού περιβάλλοντος και μεγέθους οργάνωσης. Αυτή η πρωτοβουλία αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις και μέσω της συνεργατικής της φύσης θα επιδιώξει να οδηγήσει
στην ευθυγράμμιση των διαφόρων παραγόντων, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας κοινός οδικός χάρτης.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται αρκετές εταιρείες όπως και η AIM Group International, η
οποία ανακοίνωσε τη δέσμευσή της για «Net Zero Carbon Events», με την οποία θέτει στόχο να
επιτύχει το «καθαρό μηδέν» έως το 2050, το αργότερο, και να μειώσει στο μισό τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.

Η AIM Group μέσω της συνεχούς συνεργασίας σε όλο τον τομέα των εκδηλώσεων θα μπορέσει να
σημειώσει γρήγορη και ουσιαστική πρόοδο προς τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα των εκδηλώσεων. Οι δεσμεύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της
Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Με την υπογραφή της δέσμευσης, ο Όμιλος AIM δεσμεύεται να δημοσιεύσει την πορεία του για την
επίτευξη Net Zero το αργότερο έως το 2050, με έναν ενδιάμεσο στόχο σύμφωνα με την απαίτηση
της Συμφωνίας του Παρισιού για μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά 50% έως το 2030. Το έργο αυτό αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Άρθρο από το Περιοδικό SYNEDRIO + EVENT τεύχος 49 (Τεύχος Άνοιξη / Καλοκαίρι 2022)
Διαβάστε εδώ ολόκληρο το τεύχος: https://www.synedrio.gr/entypo/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...