Αίτηση για αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων για συνεδριακό τουρισμό και ταξίδια κινήτρων στην Κύπρο

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου έχει αρχίσει εκ νέου τη διάθεση κάποιων αρχαιολογικών χώρων για σκοπούς Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων.

Οι χώροι που διατίθενται καθώς και οι σκοποί για τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν αναγράφονται στο έντυπο που επισυνάπτεται, το οποίο θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που φαίνονται στο τέλος του εντύπου, το αργότερο 6 εβδομάδες πριν την εκδήλωση.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα βεβαιώνει στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ότι πρόκειται για αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων για σκοπούς συνεδριακού τουρισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα προβαίνει στις τελικές εγκεκριμένες διαδικασίες διάθεσης των χώρων.

Oι δικαιούχοι συμμετοχής είναι εταιρείες που ασχολούνται με τον συνεδριακό τουρισμό και τα ταξίδια κινήτρων και κατέχουν άδεια λειτουργίας ταξιδιωτικού γραφείου ή συνεργάζονται με ταξιδιωτικό γραφείο αδειούχο από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Για να προχωρήσετε σε αίτηση για αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων για συνεδριακό τουρισμό και ταξίδια κινήτρων, θα πρέπει να την αποστείλετε τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν την εκδήλωση μπαίνοντας και συμπληρώνοντας την εδώ: www.visitcyprus.com

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...