41 τουριστικά γραφεία στο Τουρισμός για Όλους 2020

Σαράντα ένα τουριστικά γραφεία πέρασαν την πρώτη φάση αξιολόγησης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, σύμφωνα με τον πίνακα προσωρινού μητρώου αιτήσεων παρόχων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Τουρισμού.

Κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω πινάκων, οι δικαιούχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr, μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσής τους.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...