Παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τους οδηγούς, στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, και τον ταχογράφο

Με την νέα Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Φ450/89969/24.03.2023 καθορίζονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας και κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.

Επιπλέον, προσδιορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορούν τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ταχογράφος), όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006, τον Κανονισμό (ΕΕ) 165/2014 και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της Γενεύης του 1970 για την Εργασία Προσωπικού Οχημάτων που πραγματοποιούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές («Ευρωπαϊκή Συμφωνία AETR»), όπως έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με το ν.δ. 202/1973 (Α’ 282) και ισχύει.

Δείτε αναλυτικά τη νέα Κ.Υ.Α όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ Β’ 1858 εδώ: mcusercontent.com

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...