Η πλατφόρμα υποβολής της δήλωσης για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 θα παραμείνει ανοικτή έως 30/11/2020

Η υποβολή της Δήλωσης για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο 4, ήδη έχει ανοίξει από το Σάββατο 21/11/2020. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν τα δύο βήματα κατά την διάρκεια της υποβολής της αίτησης.

ΒΗΜΑ 1Ο: Κατά την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων για τα έσοδα – έξοδα, σε περίπτωση λάθους, μετά την οριστική δήλωση, δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.

ΒΗΜΑ 2Ο: Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής.

  • Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο 4, εν σχέση με την 1-2-3, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ και το ύψος του χρηματικού ποσού που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση.
  • Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ του ποσού στον αριθμό λογαριασμού της επιχείρησης γίνεται σε ελάχιστες μέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που τα έσοδα της επιχείρησης είναι υψηλότερα από το αντίστοιχο προηγούμενο έτος, δεν χορηγείται επιστρεπτέα προκαταβολή.

  • Εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης ή είναι προβληματική δεν δικαιούται επιστρεπτέα προκαταβολή.
  • Η πλατφόρμα υποβολής θα παραμείνει ανοικτή έως 30/11/2020
  • Το 50% του χρηματικού ποσού δεν επιστρέφεται υπό τον όρο, θα διατηρείται το προσωπικό της επιχείρησης έως 31/03/2021.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...