Έρχεται ο θεσμός του Διαμεσολαβητή υποχρεωτικά από το 2020

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αρχίζει η διαδικασία εφαρμογής του Δαμεσολαβητή. 

Με άλλα λόγια ο διαμεσολαβητής ο οποίος υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ένας τρόπος, ο οποίος λύνει τις διαφορές μεταξύ των αντιδίκων χωρίς δικαστικές διαδικασίες.

  1. Δεν χάνεται χρόνος και λύνεται η διαφορά μεταξύ των διαφωνούντων ΑΜΕΣΑ.
  2. Μειώνεται κατακόρυφα το κόστος των εξόδων.
  3. Εξαλείφονται το άγχος, η ψυχική φθορά και οι δικαστικές διαδικασίες.

Συνεπώς,  αν υπάρξει συμφωνία συντάσσεται πρακτικό το οποίο κατατίθεται στο δικαστήριο και αποτελεί συντελεστό τίτλο και έτσι ολοκληρώνεται η υπόθεση. Σε περίπτωση αποτυχίας υπογράφεται αποδεικτικό αποτυχίας από όλα τα μέσα και τον Διαμεσολαβητή, και κατατίθεται στο δικαστήριο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...