Έτοιμη να δεχθεί αυξημένο αριθμό τουριστών από χώρες εκτός Ζώνης Σένγκεν η Ελλάδα


cnn.gr*

Με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εξωτερικών που συζητήθηκε χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία προετοιμασίας της χώρας για την υποδοχή τουριστών από τη Ρωσία και άλλες χώρες που δεν ανήκουν στη Ζώνη Σένγκεν.

Συγκεκριμένα, από φέτος η έκδοση τουριστικής θεώρησης εισόδου (visa) γίνεται για πρώτη φορά με λήψη βιομετρικών δεδομένων των αιτούντων και ηλεκτρονικό έλεγχο των αιτήσεων, για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσεων (VIS) εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν και είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων.

Με εντολή του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Ξυδάκη, στα μέσα Δεκεμβρίου συστάθηκε Ομάδα Εργασίας προκειμένου να εξετάσει τα νέα δεδομένα και να εισηγηθεί (όπως και έπραξε, στις 5 Ιανουαρίου 2016) τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το υπουργείο ώστε οι αρμόδιες Προξενικές Αρχές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου Συστήματος.

(*) Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: cnn.gr

Σχετικά Άρθρα