Τρόπος διάθεσης εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους που συμμετέχουν στο E-TICKET

Ξεκίνησε η πιλοτική φάση εφαρμογής του e-ticket από την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018.

Οι χώροι που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή είναι οι εξής:

 • Αθήνα,  Ακρόπολη και κλιτύες
 • Αθήνα,  Ολυµπιείο
 • Αθήνα,  Κεραµεικός
 • Αθήνα,  Αρχαία Αγορά
 • Αθήνα,  Ρωµαϊκή Αγορά
 • Αθήνα,  Βιβλιοθήκη Αδριανού
 • Αθήνα,  Λύκειο Αριστοτέλους
 • Κνωσός
 • Μουσείο Ηρακλείου
 • Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Μεσσήνης
 • Μουσείο Αρχαίας  Μεσσήνης

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΤΑΠ, ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων που αφορούν σε όλους τους ως άνω χώρους εφαρμογής νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι:

OΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 • Θα εκδίδονται από το εκδοτήριο της οδού, Ροβέρτου Γκάλι 37, για  όλους τους χώρους
 • Έχουν διάρκεια 4 μήνες από την έκδοση
 • Η κατάθεση με web banking ή σε ταμείο τραπεζών στις τράπεζες Alpha bank, ΕΤΕ
 • Καταθέσεις που γίνονται σε άλλες τράπεζες χρειάζονται 2-3 εργάσιμες ημέρες για να ελεγχθούν.  

Καθώς αποτελεί και αίτημα του ΤΑΠ, η συνεργασία σας στον κοινό στόχο της ομαλής μετάβασης στο νέο σύστημα έκδοσης και την εξυπηρέτηση επαγγελματιών και επισκεπτών, προασπίζοντας ταυτόχρονα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των δημοσίων εσόδων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζετε από την πιλοτική εφαρμογή προκειμένου να μελετηθούν και να κατατεθούν προς επίλυση.  Fedhatta

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...