Τουριστικές Επιχειρήσεις: ΦΕΚ Α 48 31.03.21 που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις συνέπειες της πανδημίας

Το ΦΕΚ Α 48 31.03.21 που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις συνέπειες της πανδημίας:

Άρθρο 46 | Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19.

Άρθρο 47 | Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 48 | Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων.

Άρθρα  64-77 | Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 78 | Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Άρθρο 89 | Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων.

Άρθρο 105 |Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021.

Άρθρο 106 |  Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα -Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020.

Άρθρο 107 | Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης διάρκειας – Τροποποίηση των παρ. 1α και 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020.

Άρθρο 111 | Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων.

Άρθρο 120 | Ορισμός διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης συμμόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων με τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.

Άρθρο 121 | Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ:  https://drive.google.com

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...