Τουρισμός 2016: 87,5% των εισπράξεων σε Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια Νησιά

Σύμφωνα με την μελέτη του SETE Intelligence με τίτλο “Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;”, οι Ταξιδιωτικές Εισπράξεις το 2016 διαμορφώθηκαν στα 12.749 εκατ. ευρώ και ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 87,5% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε Περιφέρειες:

  • Νοτίου Αιγαίου (3.136 εκατ. ευρώ),
  • Κρήτης (3.095 εκατ. ευρώ),
  • Αττικής (1.734 εκατ. ευρώ),
  • Κεντρικής Μακεδονίας (1.688 εκατ. ευρώ) και
  • Ιονίων Νήσων (1.504 εκατ. ευρώ)

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας), οι Εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1.592 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη θέση στις Ταξιδιωτικές Εισπράξεις από τον τουρισμό -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειας της χώρας- βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο (3.136 εκ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των Εσόδων προήλθε από τη Γερμανία 470 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν οι Εισπράξεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (425 εκατ. ευρώ) και τη Γαλλία (270 εκατ. ευρώ).

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Κρήτη (3.095 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των Εσόδων, προήλθε από τη Γερμανία 860 εκατ. ευρώ. και ακολούθησαν οι Εισπράξεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (408 εκατ. ευρώ) και τη Γαλλία (346 εκατ. ευρώ). Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στη τρίτη θέση κατάταξης των Εσόδων (1.734 εκατ. ευρώ), με κύριες πηγές τις ΗΠΑ (275 εκατ. ευρώ), το Ην. Βασίλειο (213 εκατ. ευρώ) και την Κύπρο (121 εκατ. ευρώ).

Oι Ταξιδιωτικές Εισπράξεις για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανήλθαν σε 1.688 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των Εσόδων προήλθε από τη Γερμανία 315 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν οι Εισπράξεις ταξιδιωτών από τη Σερβία (196 εκατ. ευρώ) και τη Ρουμανία (175 εκατ. ευρώ). Την πεντάδα των Περιφερειών συμπληρώνουν τα Ιόνια Νησιά (1.504 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των Εσόδων προήλθε από το Ην. Βασίλειο 605 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν οι Εισπράξεις ταξιδιωτών από τη Γερμανία (155 εκατ. ευρώ) και την Ιταλία (120 εκατ. ευρώ).

Οι υπόλοιπες οκτώ Περιφέρειες αντιπροσωπεύουν μόλις το 12,5% των τουριστικών εισπράξεων. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 324 εκατ. ευρώ με κύριες αγορές τη Γερμανία (47 εκατ. ευρώ), το Ην. Βασίλειο (37 εκατ. ευρώ) και τις ΗΠΑ (28 εκατ. ευρώ).

Ακολουθεί στην έβδομη θέση η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 301 εκατ. ευρώ και μεγάλο ποσοστό των Εσόδων να προέρχεται το Ην. Βασίλειο (82 εκατ. ευρώ), την Ιταλία (52 εκατ. ευρώ) και τη Γερμανία (32 εκατ. ευρώ). Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στην όγδοη θέση κατάταξης των Εσόδων με 288 εκατ. ευρώ με κύριες πηγές την Τουρκία (80 εκατ. ευρώ), τη Βουλγαρία (54 εκατ. ευρώ) και τη Γερμανία (49 εκατ. ευρώ).

Στην ένατη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια της Ηπείρου με Εισπράξεις που ανήλθαν στα 218 εκατ. ευρώ και κύριες πηγές τη Γερμανία (39 εκατ. ευρώ), την Αλβανία (34 εκατ. ευρώ) και το Ην. Βασίλειο (24 εκατ. ευρώ).

Τη δεκάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με μόλις 146 εκατ. ευρώ (Γερμανία 17 εκατ. ευρώ, Ηνωμένο Βασίλειο 14 εκατ. ευρώ και Αλβανία 13 εκατ. ευρώ). Οι Εισπράξεις για το Βόρειο Αιγαίο ανήλθαν σε 131 εκατ. ευρώ (Τουρκία 32 εκατ. ευρώ, Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατ. ευρώ και ΗΠΑ 17 εκατ. ευρώ) και για τη Στερεά Ελλάδα σε 117
εκατ. ευρώ. (Γερμανία 19 εκατ. ευρώ, Ηνωμένο Βασίλειο 16 εκατ. ευρώ και Γαλλία 15 εκατ. ευρώ).

Στην τελευταία θέση των Εισπράξεων, στο σύνολο των 13 περιφερειών, βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 68 εκατ. ευρώ και κύριες πηγές προέλευσης των Εσόδων την Γερμανία 17 εκατ. ευρώ, την Αλβανία 16 εκατ. ευρώ. και τη Ρουμανία 6 εκατ. ευρώ.

Η  πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...