Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 καταγράφηκαν 6,6 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 καταγράφηκαν 6,6 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 10,3 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -35,4%/-5,7 εκατ. οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 170 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -63,2%/-292 χιλ., τον Φεβρουάριο 175 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -61,2%/-276 χιλ. και τον Μάρτιο 238 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -47,7%/-217 χιλ. αφίξεις. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 320 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -51,8%/-343 χιλ., τον Μάιο 569 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -16,3%/-111 χιλ. και τον Ιούνιο 905 χιλιάδες παρουσιάζοντας μείωση -32,2%/-429 χιλ. οδικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο οι οδικές αφίξεις ξεπέρασαν το 1 εκατ. για πρώτη φορά το 2022 και διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης καθώς η μείωση ανήλθε σε -585 χιλ. /-27,8%. Αντίθετα, τον Αύγουστο σημειώθηκε μικρή επιβράδυνση της ανάκαμψης, με τη μείωση να ανέρχεται σε -713 χιλ. /-28,6% και τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1,8 εκατομμύρια. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 954 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -40,9%/-661 χιλιάδες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, μόνο δύο σταθμοί κατέγραψαν αύξηση. Ειδικότερα, ο μεθοριακός σταθμός του Ορμένιου σημείωσε αύξηση κατά +196 χιλ./+89,7% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 414 χιλ. και ο μεθοριακός σταθμός της Εξοχής που σημείωσε αύξηση κατά +10
χιλ./+5,9% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 188 χιλιάδες.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διάφορες καταγράφεται στο σταθμό του Προμαχώνα όπου την αναφερόμενη περίοδο διαμορφώνονται σε 1,4 εκατ. καταγράφοντας μείωση –1,7 εκατ./-55,2% ενώ σε ποσοστιαίες διαφορές η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο σταθμό της Νυμφαίας όπου η μείωση ανέρχεται σε -69,6%/-1 εκατ. ενώ καταγράφονται 440 χιλ. αφίξεις. Τέλος, οι οδικές αφίξεις στο μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ενώ καταγράφεται μείωση κατά -282 χιλ./-12,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2022 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -2,5 εκατ./-50,4% ενώ καταγράφηκαν 2,5 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Βόρεια Μακεδονία με τη μείωση να ανέρχεται σε -480 χιλ./-16,7% με 2,4 εκατ. οδικές αφίξεις. Η μείωση από την Τουρκία ανήλθε σε -309 χιλ./-35,0% καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 573 χιλ. ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε από την Αλβανία που σημείωσε μείωση κατά -309 χιλ./-20,9% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1,2 εκατομμύρια.

Πηγή: INSETE Intelligence – Στατιστικό Δελτίο Νο. 77

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...