Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτέμβριου 2022 καταγράφηκαν 18,5 εκατ. αεροπορικές αφίξεις

Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτέμβριου 2022 καταγράφηκαν 18,5 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι παραμένοντας στα επίπεδα του ΙανουαρίουΣεπτέμβριου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -0,2%/-35 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 222 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-156 χιλ. αφίξεις. Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,3%/-126 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση -5,1%/-118 χιλιάδες. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά +56 χιλ./+1,8%. Τον Ιούλιο η αύξηση επιταχύνθηκε κατά +342 χιλ./+9,0% και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ., σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο που σημειώθηκε μικρότερη αύξηση κατά +173 χιλ./+4,6% καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατομμύρια.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτέμβριου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 4,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -830 χιλ./-16,1%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -309 χιλ./-16,5%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε οριακή αύξηση +48 χιλ./+1,6% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,0 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +144 χιλ./+13,8%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +167 χιλ./+7,8% και στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +37 χιλ./+3,4%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +105 χιλ./+23,2% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 556 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 755 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +274 χιλ./+56,9%. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +209 χιλ./+15,3% και στο Άκτιο οι διεθνείς  αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 351 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +61 χιλ./+21,3%. Αυξητική είναι η τάση και στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά όπου καταγράφηκαν 866 χιλ. και 342 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +37 χιλ./+4,4% και +23 χιλ./+7,2% αντίστοιχα.

Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σκιάθου οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 221 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +40 χιλ./+22,3% ενώ στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 123 χιλ. αεροπορικές αφίξεις σημειώνοντας μείωση -9 χιλ./-7,1%. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ήταν χαμηλότερες από 100 χιλιάδες.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 3,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +204 χιλ./+6,3%. Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +378 χιλ./+40,6%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. σημειώθηκε αύξηση κατά +192 χιλ./+4,8%. Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +330 χιλ./+11,8% ενώ καταγράφηκαν 3,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 καταγράφηκαν 5,7 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 6,3 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -9,3%/-583 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 301 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -36,2%/-171 χιλ., τον Φεβρουάριο 327 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -29,0%/-134 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 408 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. αφίξεις. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 556 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,4%/-38 χιλ. ενώ το Μάιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 668 χιλ. και η μείωση ανήλθε σε -6,2%/-44 χιλιάδες.

Τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 790 χιλ. και σημειώθηκε μείωση -17 χιλ./-2,1%. Τέλος ο ίδιος ρυθμός μείωσης διατηρήθηκε και τον Ιούλιο με τη μείωση να ανέρχεται σε -2,1%/-19 χιλ. με τις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού να ανέρχονται σε 907 χιλιάδες. Τον Aύγουστο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 916 χιλ. καταγράφοντας μείωση -26 χιλ./-2,7%. Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε η μικρότερη μείωση για το 2022 κατά -2 χιλ./-0,2% καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 837 χιλιάδες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2,9 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -246 χιλ./-7,9%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 704 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -113 χιλ./-13,8%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 267 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -49 χιλ./-15,6% και στην Κω 100 χιλ. αφίξεις ενώ σημειώθηκε μείωση -11 χιλ./-9,7%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σημειώθηκε μείωση κατά -44 χιλ./-8,9% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 452 χιλιάδες και στο αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 248 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -8 χιλ./-3,0%.

Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 423 χιλ. καταγράφοντας μείωση -65 χιλ./-13,2%. Μικρότερη ήταν η μείωση στην Μύκονο (-18 χιλ./-7,6%) ενώ καταγράφηκαν 214 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Στην Κέρκυρα οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 135 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +2 χιλ./+1,6% και στην Μυτιλήνη σε 123 χιλ. καταγράφοντας μείωση -13 χιλ./-9,6%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 65 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3 χιλ./-3,9%.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν μείωση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων διαμορφώθηκαν σε 215 χιλ. σημειώνοντας μείωση -3 χιλ./-1,3%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, σημειώθηκε μείωση (-52 χιλ./-6,9%) ενώ καταγράφηκαν 701 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Στις Κυκλάδες καταγράφεται μείωση κατά -82 χιλ./-11,4% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 637 χιλιάδες. Τέλος, στα Δωδεκάνησα σημειώθηκε μείωση (-60 χιλ./-14,1%) ενώ καταγράφηκαν 366 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Πηγή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...