Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Ιούνιος 2023

Αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά +26,0% και διαμορφώθηκε σε 10.062 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.983 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 5.836 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά +21,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά +32,4% και διαμορφώθηκε σε 4.225 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +15,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +40,7%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά +9,3% και διαμορφώθηκε σε 1.555 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά +20,6% και διαμορφώθηκε σε 640 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά +6,3% και διαμορφώθηκε σε 1.294 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά +62,7% σε 528 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -16,8% και διαμορφώθηκε σε 13 χιλ. ταξιδιώτες.

Εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +23,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 6.175 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +17,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.357 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά +31,9%, οι  οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.624 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.804 εκατ. €, αυξημένες κατά +17,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά +17,4% και διαμορφώθηκαν στα 553 εκατ. €. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +9,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.135 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +31,1% και διαμορφώθηκαν στα 460 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά +7,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 856 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +54,4% και διαμορφώθηκαν στα 523 εκατ. €, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά +5,5% και διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. €

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...