Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Αύγουστος 2023

Αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά +18,4% και διαμορφώθηκε σε 22.649 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 19.126 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 13.828 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά +15,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά +22,6% και διαμορφώθηκε σε 8.822 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +10,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +27,7%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά +6,1% και διαμορφώθηκε σε 3.070 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά +7,3% και διαμορφώθηκε σε 1.410 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά +0,3% και διαμορφώθηκε σε 3.016 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά +44,9% σε 938 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -5,0% και διαμορφώθηκε σε 26 χιλ. ταξιδιώτες.

Εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 14.663 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +9,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.155 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά +21,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.104 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 6.519 εκατ. €, αυξημένες κατά +9,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά +10,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.637 εκατ. €. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +1,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.346 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +14,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.136 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά +4,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.360 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +24,5% και διαμορφώθηκαν στα 938 εκατ. €, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά +2,9% και διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. €.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...