Ταξιδιωτικές Εισπράξεις Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +14,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 19.612 εκατ. €. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, καταγράφεται αύξηση +11,6%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +11,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.903 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά +17,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.153 εκατ. €.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8.786 εκατ. €, αυξημένες κατά +11,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά +11,5% και διαμορφώθηκαν στα 2.116 εκατ. €.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +6,0% και διαμορφώθηκαν στα 3.397 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +10,8% και διαμορφώθηκαν στα 1.389 εκατ. €.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά +8,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.326 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +8,0% και διαμορφώθηκαν στα 1.218 εκατ. €, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -25,0% και διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. €.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας και ανταγωνιστών-Νοέμβριος 2023

Τον Νοέμβριο του 2023, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 86% και στην τρίτη θέση η Ισπανία με 85%. Ακολουθεί η Ιταλία με 84%,  η Τουρκία με 83% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 80%.

Πηγή: INSETE Intelligence – Στατιστικό Δελτίο- Δεκέμβριος 2023

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...