Συνεργασία ΣΤΕΚ- ΤΕΙ Αθηνών για τουρισμό

Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθηνών υπέγραψε ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου). Το μνημόνιο θέτει τις βάσεις για αμοιβαία συνεργασία με στόχο την προαγωγή του τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συγκεκριμένα, το μνημόνιο προνοεί συνεργασία για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαφόρων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης που θα απευθύνονται σε υπάλληλους της τουριστικής βιομηχανίας ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΣΤΕΚ και ΤΕΙ Αθηνών θα συνεργαστούν επίσης στους τομείς του αθλητικού και θρησκευτικού τουρισμού και ειδικότερα στην κατάθεση κοινών εκπαιδευτικών στο δράσεων πλαίσιο προγραμμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως λόγου χάρη το Erasmus+. Παράλληλα, τα δύο μέρη σκοπεύουν να συνεργαστούν με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς φορείς, σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (τουρισμός, περιβάλλον, ενέργεια κτλ), που συνδέουν την άτυπη επαγγελματική κατάρτιση και την προώθηση στην απασχόληση με το τομέα της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της εφαρμοσμένης έρευνας.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΤΕΙ Αθηνών ενδυναμώνει περισσότερο το δίκτυο των συνεργατών του ΣΤΕΚ σε Ελλάδα και Κύπρο με στόχο την διεξαγωγή προγραμμάτων εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών του τομέα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...