Σεπτέμβριος 2022: Ποιες οι ταξιδιωτικές εισπράξεις;

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Σεπτέμβριος 2022

Αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -12,1% και διαμορφώθηκε σε 23.687 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 26.953 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 14.742 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -17,6% και διαμορφώθηκε σε 8.945 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +4,5% ενώ από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -26,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά +9,3% και διαμορφώθηκε σε 3.620 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά +11,7% και διαμορφώθηκε σε 1.546 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά +22,6% και διαμορφώθηκε σε 3.853 χιλ. ταξιδιώτες ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά -14,9% σε 836 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -93,3% και διαμορφώθηκε σε 31 χιλ. ταξιδιώτες.


Εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 15.604 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -9,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.301 εκατ. ευρώ καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 παρουσίασαν αύξηση κατά +3,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.000 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7.094 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +3,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.906 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +3,1%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +7,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.748 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +17,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.172 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά +21,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.872 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά -8,6% και διαμορφώθηκαν στα 924 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -91,6% και διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ.


Πηγή: insete.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...