Προτάσεις ΣΤΕΚ για την επαναλειτουργία της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

Ο ΣΤΕΚ σε συνέχεια της σύσκεψης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, απέστειλε την περασμένη βδομάδα επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς της κυβέρνησης, με τις εισηγήσεις του σχετικά με την επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και παράλληλα την επανεκκίνηση του Τουρισμού στη χώρα μας.  Έπειτα και από την χθεσινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η διαπίστωση ότι κάποιες από τις απόψεις – εισηγήσεις μας συζητήθηκαν στα πλαίσια της χάραξης και υλοποίησης ενιαίας Ευρωπαϊκής στρατηγικής καθώς και κάποιες από αυτές ήδη υιοθετήθηκαν από κράτη μέλη της ΕΕ. Παραθέτουμε κάτωθι αυτούσιες τις εισηγήσεις του Συνδέσμου.

1.Ενιαία Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Τουριστική Βιομηχανία

Είναι πλέον απαραίτητο να συγκεκριμενοποιηθεί και να κοινοποιηθεί η ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ευρώπη, καθώς η κρίση από την πανδημία αφορά όλες ανεξαιρέτως τις Ευρωπαϊκές χώρες. Για τον λόγο αυτό, εισήγηση μας είναι να συμπεριληφθεί στην πανευρωπαϊκή οδηγία η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού υγείας σχετικά με τον κορωνοϊό, σε όσους προτίθενται να ταξιδεύσουν από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω «υγειονομικό διαβατήριο» θα είναι και ένας τρόπος ελέγχου της μη εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας αλλά και μείωσης του λειτουργικού κόστους που ενδέχεται να έχουν οι αεροπορικές εταιρίες με τα σχεδιαζόμενα μέτρα πρόληψης κατά την διάρκεια της πτήσης. 

2.Πτητική Δραστηριότητα Αεροδρομίων και Έλεγχοι 

Θεωρούμε αναγκαίο όπως το Υπουργείο Μεταφορών, ενημερώνει έγκαιρα και τακτικά σχετικά με τους σχεδιασμούς και τις προθέσεις του κράτους όσον αφορά τα διατάγματα για την πτητική δραστηριότητα των αεροδρομίων της χώρας, ώστε να γίνονται οι σχεδιασμοί ανάλογα με την ζήτηση, αλλά πρώτιστα να ενημερώνονται αντίστοιχα και οι εταίροι μας (αεροπορικές εταιρίες και οργανωτές ταξιδίων), ώστε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία απέναντι τους.

Επιπρόσθετα, όταν και εφόσον επαναλειτουργήσουν τα αεροδρόμια, θεωρούμε πολύ σημαντικό τον έλεγχο που θα γίνεται στην πρώτη γραμμή εισόδου της χώρας. Αυτός θα πρέπει να διενεργείται με μηχανήματα νέας τεχνολογίας αντίστοιχα άλλων χωρών και να γίνεται εντατικός και γρήγορος συστηματικός έλεγχος όλων των ταξιδιωτών.

3.Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζόμενους στον τομέα. 

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθηθεί ενιαία γραμμή όσον αφορά το πιο πάνω θέμα από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον δυνητικό τουρίστα αλλά και να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ασφαλές για όλους μας, χωρίς περιστατικά που ίσως κλυδωνίσουν την υγεία μας αλλά και την φήμη του προορισμού. Για την καθολική αντιμετώπιση και εφαρμογή τέτοιων κανονισμών, εισήγηση μας είναι όπως το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεννόηση πάντα με τους αρμόδιους φορείς του κράτους, εκδώσει υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές ή/και πανευρωπαϊκά πρωτόκολλα αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.  

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στην διάθεση όλων των αρμοδίων φορέων ώστε να διαβουλευτούμε μαζί, οποιεσδήποτε καλές πρακτικές. 

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι η θετική εικόνα της χώρας μας που δημιουργήθηκε από την αποτελεσματικότητα των άμεσων μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, πρέπει να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά

4.Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης και Ευθύνης Εργοδότη 

Ένα σοβαρό θέμα που μας προβληματίζει και χρειαζόμαστε τη συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών, είναι κατά πόσο θα είμαστε καλυμμένοι σε πιθανή απαίτηση από εργαζόμενο ή πελάτη στη περίπτωση κρούσματος από κορωνοϊό στους χώρους των ξενοδοχείων μας, όταν επαναλειτουργήσουμε κανονικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα καταστεί πολύ δύσκολη η επανέναρξη των εργασιών μας εάν δεν λυθεί το εν λόγω ζήτημα.

5.Ευέλικτο Ωράριο Προσωπικού και Συνέχιση του Σχεδίου Μερικής Αναστολής Εργασιών

Όταν και εφόσον επιτραπεί η επαναλειτουργία των Ξενοδοχειακών Μονάδων, θα πρέπει μέσα από τις ανάλογες τροποποιήσεις των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας, να διασφαλιστεί η συνέχιση του σχεδίου μερικής απασχόλησης καθώς επίσης και η δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας για το προσωπικό.

6.Κρατικές ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις

Θεωρούμε πολύ σημαντική την άσκηση πίεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για άμεση έγκριση των κρατικών εγγυήσεων, προς ενίσχυση της ρευστότητας των ξενοδοχειακών και άλλων επιχειρήσεων.  Όπως γνωρίζετε, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εργάζονται με τραπεζικές πιστωτικές διευκολύνσεις και με προκαταβολές και πιστωτικές διευκολύνσεις από συνεργάτες-οργανωτές ταξιδιών (οι οποίοι ζητούν επίμονα την άμεση επιστροφή των χρημάτων τους). Επιπρόσθετα αυτό το διάστημα επωμίζονται το 10% του μισθολογίου τους, αλλά και άλλα γενικά έξοδα. Για το λόγο αυτό οι κρατικές εγγυήσεις αποτελούν μια αναγκαιότητα για τη βιωσιμότητα τους.

7.Ενίσχυση Προϋπολογισμού 2021 για τον Τουρισμό

Η στήριξη και προσέλκυση των τουριστικών εταίρων είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του Τουρισμού στη χώρα μας, για αυτό εισηγούμαστε όπως ο προϋπολογισμός του 2021 όσον αφορά τον Τουρισμό να ενισχυθεί με επιπρόσθετα κονδύλια, ενδυναμώνοντας έτσι τα σχέδια κινήτρων αεροπορικών εταιριών και οργανωτών ταξιδίων, ώστε να επιτύχουμε την ανάκαμψη των τουριστικών ροών σε αντίστοιχο επίπεδο του 2019.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...