Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2022

 • Τοp 3 αγορών με βάση τον αριθμό επισκέψεων: 1η Ηνωμένο Βασίλειο, 2η Γερμανία, 3η η Γαλλία
 • Τοp 3 Περιφέρειες με βάση τον αριθμό επισκέψεων: 1η Νότιο Αιγαίο, 2η Αττική, 3η Κεντρική Μακεδονία
 • Τοp 3 Περιφέρειες με βάση τη Δαπάνη ανά Επίσκεψη: 1η Ιόνια Νησιά, 2η Κρήτη, 3η Νότιο Αιγαίο

Η μελέτη με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Α’ Μέρος – Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2022» χαρτογραφεί τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού το 2022 ανά Περιφέρεια και ανά αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 (+14,0%, από 482 € σε 550 €) κυρίως λόγω αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής (+9,0% από 6,3 σε 6,9), και σε μικρότερο βαθμό λόγω αύξησης της δαπάνης ανά διανυκτέρευση (+4,6%, από 76 € σε 80 €).

To Β’ μέρος της μελέτης -που αναμένεται να δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα -περιλαμβάνει ανάλυση των στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού 2022 για τις 5 σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας βάσει εσόδων (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, Ιταλία).

Με μια ματιά το tοp 3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια, σε επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και εισπράξεις:

Στα κύρια σημεία της μελέτης  περιλαμβάνονται τα εξής:

Επισκέψεις
 • Το 2022 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31.367 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -14,4% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις.
 • Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των επισκέψεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Περιφέρειες Ηπείρου και οι Ιονίων Νήσων, όπου παρατηρήθηκε αύξηση +4,8% και +4,2% αντίστοιχα
 • Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2022, ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην δεύτερη θέση υποχώρησε η Γερμανία ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε η Γαλλία.
 • Το 83,5% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειεςΝοτίου Αιγαίου (21,3%), Αττικής (17,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,8 %), Κρήτης (16,3%) και Ιονίων Νήσων (10,1%).
 • Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη στη χώρα) κατά μέσο όρο επισκέφτηκε 1,13 Περιφέρειες το 2022 (έναντι 1,17 το 2019). Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους επισκέπτες από τις «long haul» αγορές, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών. Ενδεικτικά: Καναδάς (1,81 επισκέψεις ανά επισκέπτη), Η.Π.Α. (1,76) και Αυστραλία (1,55).
Διανυκτερεύσεις
 • Οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν στις 216.949 χιλ. το 2022 παρουσιάζοντας μείωση -6,7% σε σχέση με το 2019. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων.  Εξαίρεση αποτέλεσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου (+24,4%), η Περιφέρειας Αττική, (+3,3%) και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (+1,2%) ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Στερεά Ελλάδα (-0,5%).
 • Το 85,9% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειεςΝοτίου Αιγαίου (23,7%), Κρήτης (19,3%), Αττικής (16,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (15,6%) και Ιονίων Νήσων (11,1%).
Ταξιδιωτικές Εισπράξεις
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 17.257 εκατ.€ το 2022 παρουσιάζοντας μείωση -2,4% σε σχέση με το 2019. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου (+8,7%), η Περιφέρεια Αττικής (+9,9%) καιη Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (+36,4%), δηλαδή οι ίδιες Περιφέρειες που παρουσίασαν και αύξηση διανυκτερεύσεων. Αύξηση καταγράφηκε και στις Περιφέρειες Κρήτης (+1,7%) και Στερεάς Ελλάδας (+20,4%).
 • Το 88,9% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (27,3%), Κρήτης (21,2%), Αττικής (16,5%), Ιονίων Νήσων (15,1%) και Κεντρικής Μακεδονίας (8,8%).
Δαπάνη ανά Επίσκεψη – Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση- Μέση Διάρκεια Παραμονής
 • Η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 (+14,0%, από 482 € σε 550 €) κυρίως λόγω αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής (+9,0% από 6,3 σε 6,9), και σε μικρότερο βαθμό λόγω αύξησης της δαπάνης ανά διανυκτέρευση (+4,6%, από 76 € σε 80 €). Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους τρεις δείκτες μεταξύ των Περιφερειών το 2022:
  • Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 821€ παρουσιάζοντας αύξηση +30,9%. Ακολουθούν οι Περιφέρειες Κρήτης με μέση δαπάνη ανά επίσκεψη 716 €  και  Νοτίου Αιγαίου στα 703 €.
  • Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 109€ παρουσιάζοντας αύξηση +34,8%. Ακολουθούν οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου με δαπάνη ανά διανυκτέρευση 92€ και Κρήτης με 87€.
  • Η υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 10,9 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση +35,4%. Ακολουθούν οι Περιφέρειες Πελοποννήσου με 9 διανυκτερεύσεις και Κρήτης με 8,2.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...