Ο εγχώριος τουρισμός στην Ελλάδα (Μελέτη ΙΤΕΠ)

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο εγχώριος τουρισμός μιας χώρας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του κατοίκου-επισκέπτη στο εσωτερικό της χώρας αναφοράς, είτε ως μέρος ενός τουριστικού ταξιδιού στην ημεδαπή είτε ως μέρος ενός τουριστικού ταξιδιού στην αλλοδαπή.

Εσωτερικός Τουρισμός

Οι Έλληνες που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους στο εσωτερικό της Επικράτειας αποτελούν το τμήμα του εγχώριου ελληνικού τουρισμού στην ημεδαπή. Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια έχει άμεσες επιπτώσεις στις διακοπές των Ελλήνων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών τουριστών στην Ελλάδα, προκύπτει ότι αυτές μειώθηκαν κατά 22,6% την περίοδο 2008-2013, ενώ αντίθετα οι διανυκτερεύσεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 20,8% το ίδιο διάστημα. Παράλληλα, παρατηρείται και συρρίκνωση του μεριδίου των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχείων των ημεδαπών τουριστών από 26,3% που ήταν το 2008, σε 19,8% το 2012 και σε18,6% το 2013.

Δημοφιλέστερος προορισμός για τα ταξίδια των Ελλήνων στο εσωτερικό της χώρας είναι η Κεντρική Μακεδονία, η οποία συγκέντρωσε το 2,8% των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών τουριστών το 2013 (2012: 3,1%, 2008: 4,3%).

Οι λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος, συγκεντρώνουν και τα υψηλότερα ποσοστά Ελλήνων τουριστών. Έτσι, το μερίδιο των διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών στη Δυτική Μακεδονία το 2013 ήταν 85,7%, έναντι 90,6% το 2008. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ήπειρο ήταν 73,1% το 2013 και 77,5% το 2008.

Αντίθετα, οι νησιωτικές τουριστικές περιφέρειες της χώρας, όπως η Κρήτη και τα Νησιά του Νοτίου Αιγαίου, καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών. Στην Κρήτη το ποσοστό των διανυκτερεύσεων των Ελλήνων στα ξενοδοχεία το 2013 περιορίστηκε στο 4,6% από 7,3% που ήταν το 2008, ενώ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου από 11,1% που ήταν το 2008, έπεσε στο 6,5% το 2013.

Εξερχόμενος Τουρισμός

Οι Έλληνες που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους εκτός των ορίων της Επικράτειας αποτελούν το τμήμα του εγχώριου ελληνικού τουρισμού στην αλλοδαπή.

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στα στοιχεία από την Έρευνα Διακοπών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορά στα ταξίδια των Ελλήνων με περισσότερες από 4 διανυκτερεύσεις εντός και εκτός της Επικράτειας.

Έτσι, το 2013 οι Έλληνες πραγματοποίησαν 3,3 εκατ. ταξίδια με περισσότερες από 4 διανυκτερεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και 479,8 χιλιάδες ταξίδια στο εξωτερικό, με 45 εκατ. και 7,4 εκατ. διανυκτερεύσεις, αντίστοιχα. Τα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας το 2013 κατέγραψαν μείωση 52,3% σε σχέση με τα αντίστοιχα ταξίδια το 2008, ενώ για την ίδια περίοδο τα ταξίδια στο εξωτερικό κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση ύψους 56,5%.

Περίπου το ¼ του συνόλου των ταξιδιών των Ελλήνων (στο εσωτερικό και εξωτερικό) πραγματοποιείται για την επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους. Μάλιστα, το ποσοστό των Ελλήνων που επιλέγει να διαμείνει σε συγγενείς και φίλους όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2008, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, το 2013 το 47,5% των ταξιδιών που πραγματοποιούν οι Έλληνες στο εξωτερικό αφορά σε επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν 25,8%, γεγονός που αποτυπώνεται και στην αύξηση κατά 7,7% των διανυκτερεύσεων σε συγγενείς και φίλους.

Ακόμα ένα στοιχείο που δείχνει τις αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στις επιλογές των Ελλήνων για διακοπές είναι η μεγάλη μείωση των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό (-53,6% και -58,1%, αντίστοιχα).

Μεγάλη μείωση καταγράφεται και στην τουριστική δαπάνη των Ελλήνων για τα ταξίδια που πραγματοποίησαν το 2013 σε σχέση με το 2014 (αφορά σε ταξίδια με περισσότερες από 4 διανυκτερεύσεις). Συνολικά, η τουριστική τους δαπάνη για αυτά τα ταξίδια μειώθηκε κατά 68,8% το 2013 σε σχέση με το 2008, ενώ η μείωση της τουριστικής δαπάνης για τα αντίστοιχα ταξίδια στο εξωτερικό μειώθηκε κατά 72,6%. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην τουριστική δαπάνη για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ήταν της τάξης του 76%.

 


Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...