Οδικές Αφίξεις τον Αύγουστο 2022

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 καταγράφηκαν 5,7 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -34,3%/-3,0 εκατ. οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 170 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -63,2%/-292 χιλ., τον Φεβρουάριο 175 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -61,2%/-276 χιλ. και τον Μάρτιο 238 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -47,7%/-217 χιλ. αφίξεις. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 320 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -51,8%/-343 χιλ., τον Μάιο 569 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -16,3%/-111 χιλ. και τον Ιούνιο 905 χιλιάδες παρουσιάζοντας μείωση -32,2%/-429 χιλ. οδικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο οι οδικές αφίξεις ξεπέρασαν το 1 εκατ. για πρώτη φορά το 2022 και διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης καθώς η μείωση ανήλθε σε -585 χιλ. /-27,8%. Αντίθετα, τον Αύγουστο σημειώθηκε μικρή επιβράδυνση της ανάκαμψης, με τη μείωση να ανέρχεται σε -713 χιλ. /-28,6% και τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1,8 εκατομμύρια.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, μόνο δύο σταθμοί κατέγραψαν αύξηση. Ειδικότερα, ο μεθοριακός σταθμός του Ορμένιου σημείωσε αύξηση κατά +151 χιλ./+78,2% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 345 χιλ. και ο μεθοριακός σταθμός της Εξοχής που σημείωσε αύξηση κατά +9 χιλ./+5,8% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 156 χιλιάδες.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτες διαφορές όσο σε ποσοστιαίες διαφορές και καταγράφεται στο σταθμό της Νυμφαίας όπου η μείωση ανέρχεται σε -69,1%/-885 χιλ. ενώ καταγράφονται 395 χιλ. αφίξεις. Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των οδικών αφίξεων στο σταθμό του Προμαχώνα όπου την αναφερόμενη περίοδο διαμορφώνονται σε 1,1 εκατ. καταγράφοντας μείωση –1,2 εκατ./-51,3%. Τέλος, οι οδικές αφίξεις στο μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. ενώ καταγράφεται μείωση κατά -234 χιλ./-12,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2022 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -2,1 εκατ./-48,3% ενώ καταγράφηκαν 2,1 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Βόρεια Μακεδονία με τη μείωση να ανέρχεται σε -420 χιλ./-16,7% με 2,1 εκατ. οδικές αφίξεις. Η μείωση από την Τουρκία ανήλθε σε -294 χιλ./-38,4% καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 470 χιλ. ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε από την Αλβανία που σημείωσε μείωση κατά -280 χιλ./ -21,9% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1 εκατομμύριο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...