Ιούλιος: Αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Ιούλιο 2018. Πιο συγκεκριμένα:

 Κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, παρατηρήθηκε
αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 4,6%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης
εισόδου κατά 0,9% και αύξηση των εισπράξεων κατά 9,2%.

 Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2017, παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 10,6%, ο
αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου παρουσίασε αύξηση κατά 21,5%, ενώ οι
αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 7,0%.

 Κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2017 κατά 8,6% στους επισκέπτες των Μουσείων και
αύξηση κατά 4,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις
παρουσίασαν αύξηση κατά 12,7%.

 Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά
16,2% και αύξηση κατά 16,0% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου ενώ οι αντίστοιχες
εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 15,8%.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...