Ιανουάριος-Μαΐος 2023: Αύξηση Αφίξεων & Εισπράξων

O τουριστικός τομέας εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού είναι στην πλειονότητά τους αυξητικά τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο όσο και σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα:

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις 

 • Tον Ιούνιο σημειωθήκαν 3,6 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +374 χιλ./+11,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022 και +13,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019.
 • Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, καταγράφηκαν 8,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +21,4%/+1,6 εκατ. αφίξεις, ενώ σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 η αύξηση υπολογίζεται σε +11%.
 • Αύξηση παρουσίασαν οι επιμέρους γεωγραφικές ενότητες το πρώτο εξάμηνο του 2023, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022 με εξαίρεση τις Κυκλάδες όπου σημειώθηκαν 386 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -28 χιλ./-6,8%.
 • Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2023, στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά  +114 χιλ./+7,3%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +127 χιλ./+10,4%. Στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +105 χιλ./+10,2% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 68 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +3 χιλ./+5,0%.

Οδικές Αφίξεις 

 • Τον Ιούνιο, οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +44,4%/+402 χιλ σε σχέση με πέρυσι και μείωση -2,1% σε σχέση με το 2019.
 • Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023 καταγράφηκαν 3,6 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 2,4 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +49,7%/+1,2 εκατ. οδικές αφίξεις, ενώ σε σύγκριση με το 2019 η μείωση υπολογίζεται σε  -12,1%.
 • Το πρώτο εξάμηνο του 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά +556 χιλ./+72,5% ενώ καταγράφηκαν 1,3 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Τουρκία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαίες διαφορές κατά +246 χιλ./+158% με 402 χιλ. οδικές αφίξεις. Η αύξηση από την Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε +223 χιλ./+25,5% καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν1,1 εκατ. ενώ από την Αλβανία η αύξηση ανέρχεται σε  +156 χιλ./+27,0% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 734 χιλιάδες.

 Ταξιδιωτικές Εισπράξεις Ιανουαρίου-Μαΐου 2023

 • Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +30,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 3.244 εκατ. €. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, καταγράφεται αύξηση +13,6%.
 • Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +21,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.700 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά +41,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.416 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.462 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +18,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά +40,4% και διαμορφώθηκαν στα 238 εκατ. €.
 • Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +19,5% και διαμορφώθηκαν στα 602 εκατ. € ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +37,0% και διαμορφώθηκαν στα 282 εκατ. €.
 •  Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά +7,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 399 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +71,5% και διαμορφώθηκαν στα 306 εκατ. €, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -2,9% και διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. €.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας και ανταγωνιστών 

 • Τον Ιούνιο του 2023, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 86%. Ακολουθούν η Ισπανία με 85%, η Ιταλία και η Τουρκία με 84% αντίστοιχα ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 76%.

2023 # 2022

2023 # 2019

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...