Επιδόσεις Ξενοδοχείων Συνεχούς Λειτουργίας, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) έχει αναθέσει στο ΙΤΕΠ την διενέργεια μιας εβδομαδιαίας έρευνας πάνελ αποκλειστικά για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας ορεινού όγκου και πόλεων, για την αποτύπωση των βασικών παραμέτρων μέσης τιμής και πληρότητας σε αυτό το τμήμα του ξενοδοχειακού κλάδου.

Τα αποτελέσματα για το Μάρτιο του 2022 έχουν ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 85,0%
 • Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 38,4%
 • Μέση πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων
  συνεχούς λειτουργίας: 31,2%
 • Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου: 53€

ΟΡΕΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 89,4%
 • Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 31,3%
 • Μέση πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ορεινών ξενοδοχείων
  συνεχούς λειτουργίας: 27,6%
 • Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου: 60€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 83,6%
 • Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 39,9%
 • Μέση πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων πόλης
  συνεχούς λειτουργίας: 31,4%
 • Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου: 51€

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...