Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές

Στο 3ο τεύχος «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές»μπορείτε να διαβάσετε:

  • για τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας με αιχμή τον εξαγωγικό αναπροσανατολισμό της και τον εισερχόμενο τουρισμό, και τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές δυνατότητες που διανοίγονται για έξοδο από την κρίση (κεφ. 2 και 3),
  • για τις οικονομίες των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες στην Ελλάδα αλλά και για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον που, αν και δείχνει να βελτιώνεται, εξακολουθεί να επηρεάζεται από σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες (κεφ. 4),
  • για τη σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία που πλέον αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας και κύρια οικονομική δραστηριότητα σε τρεις νησιωτικές Περιφέρειες, με μεγάλη συμβολή στην απασχόληση (κεφ. 5),
  • για τη σημασία του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει για ένα ξεκάθαρο επενδυτικό τοπίο, για οικονομικά & περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις (κεφ. 6).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...