Σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα του 2010 βρίσκονται οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών ταξιδιωτικών πρακτορείων


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καταρτίζει, ανά τρίμηνο, τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στον τομέα των Μεταφορών και Τουρισμού ανά τρίμηνο, με έτος βάσης 2010=100,0. Οι ΔΚΕ είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου και παρουσιάζουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Στόχος των δεικτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώμενων κλάδων, σε όρους αξίας. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και άλλοι συναφείς εκπτώσιμοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και οι φόροι επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης. Στην έρευνα για την κατάρτιση των ΔΚΕ Τουρισμού και Μεταφορών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 300 επιχειρήσεων για τις μεταφορές και 249 για τον τουρισμό, από όλη τη χώρα.

Ο ΔΚΕ στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2016, παρουσίασε μείωση -6,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2015, έναντι μείωσης -17,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015 προς το 2014.Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσίασε μείωση -55,4%, λόγω της εποχικότητας στον κλάδο. Ο ΔΚΕ των ταξιδιωτικών πρακτορείων, παρουσιάζει το δεύτερο ιστορικό χαμηλό για το Δ’ τρίμηνο την περίοδο 2010-2016, ειδικότερα έχει τιμή 39 το 2016, έναντι 36 το 2012.

Διαβάστε ΕΔΩ το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μαρτίου 2017 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό

Σχετικά Άρθρα