Τον μήνα Ιούνιο παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Ιούνιο 2018. Πιο συγκεκριμένα:

 Κατά τον μήνα Ιούνιο 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, παρατηρήθηκε
αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 11,2%, αύξηση των επισκεπτών
ελεύθερης εισόδου κατά 6,2% και αύξηση των εισπράξεων κατά 13,1%

 Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Ιούνιο 2018 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2017, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 14,5%, ο
αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου παρουσίασε αύξηση κατά 12,6%, ενώ οι
αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 18,3%

 Κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2017 κατά 9,6% στους επισκέπτες των Μουσείων και
αύξηση κατά 5,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις
παρουσίασαν αύξηση κατά 13,9%

 Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 18,0%
και αύξηση κατά 14,7% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου ενώ οι αντίστοιχες
εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 19,4%

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...