Αύξηση στις θεωρήσεις εισόδου (visas) Σένγκεν για Ρωσία, Τουρκία και μείωση για Κίνα.

Η περιοχή Σένγκεν απαρτίζεται από χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία και Λιχτενστάιν) καθώς και την Ελβετία, την Ισλανδία και την Νορβηγία, που έχουν υπογράψει την συνθήκη Σένγκεν, βάσει της οποίας επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών τους από την μια χώρα στην άλλη.

Οι πολίτες πολλών χωρών εκτός περιοχής Σένγκεν, υποχρεούνται σε θεώρηση εισόδου (visa), προκειμένου να ταξιδέψουν στην περιοχή Σένγκεν. Οι χώρες αυτές αποτυπώνονται στον ακόλουθο χάρτη με κόκκινο χρώμα και αναφέρονται αναλυτικά εδώ. Οι σχετικές θεωρήσεις χορηγούνται από την προξενική αρχή της πρώτης χώρας Σένγκεν στην οποία θα εισέλθει ο πολίτης που χρειάζεται την βίζα. Η κατοχή βίζας Σένγκεν για μια χώρα επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση σε όλη την περιοχή Σένγκεν για 90 ημέρες, δίνοντας στους επισκέπτες την δυνατότητα να επισκεφθούν και άλλες χώρες με την ίδια βίζα.

Συνεπώς, οι βίζες Σένγκεν αποτελούν έναν καλό δείκτη των τάσεων εισερχόμενου τουρισμού από χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Αραβίας. Από την άλλη πλευρά, το τουριστικό ρεύμα που αποτυπώνεται από τις βίζες κατά πάσα πιθανότητα υποεκτιμά το ρεύμα από τις χώρες αυτές δεδομένου ότι –για παράδειγμα- ένας επισκέπτης από την Κίνα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα όχι απευθείας αλλά αφού πρώτα επισκεφθεί μια άλλη χώρα Σένγκεν (π.χ. Ιταλία) και άρα έχει καταμετρηθεί στα στοιχεία των εκδόσεων βίζα από άλλη χώρα (την Ιταλία στο παράδειγμά μας). Επιπλέον, τα στοιχεία που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν και Multiple Entry Visas (Θεωρήσεις Πολλαπλής Εισόδου), αν και το πλήθος τους είναι μικρό.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό θεωρήσεων που εκδόθηκαν προς την Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία) για την περίοδο 2010-2015, καθώς και στοιχεία για τις τάσεις των θεωρήσεων (σύγκριση κάθε χρονιάς με το 2012) στις ανταγωνίστριες χώρες και στο σύνολο της περιοχής Σένγκεν. Τα στοιχεία αυτά αφορούν σημαντικές και εν δυνάμει αγορές του ελληνικού τουρισμού και αναδεικνύουν αφενός την μεγάλη αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα από τις χώρες αυτές και αφετέρου ότι, στις περισσότερες αγορές, ιδιαίτερα της Μέσης Ανατολής, οι βίζες που εκδίδονται από τα προξενεία της Ελλάδας στις χώρες αυτές είναι λίγες, ιδιαίτερα σε σύγκριση με αυτές που εκδίδονται από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Μελετώντας τα στοιχεία, συνάγονται τα εξής συμπεράσματα:

• Οι βίζες που εκδόθηκαν από την Ρωσία και την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι οι υψηλότερες σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες και επιπλέον οι δύο αυτές χώρες παρουσιάζουν ικανοποιητικό ρυθμό μεταβολής.

• Οι βίζες που εκδίδονται από τα προξενεία της Ελλάδας στις χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής είναι λίγες σε σύγκριση με αυτές που εκδίδονται από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στις εξής αγορές: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν, Κατάρ, Καζακστάν.

• Έχοντας ως κριτήριο τον ρυθμό μεταβολής των θεωρήσεων, εμφανίζεται θετική τάση προς την Ελλάδα από τις εξής χώρες: Ινδία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κίνα, Λίβανος. Οι συγκεκριμένες αγορές θα μπορούσαν να αποτελέσουν εν δυνάμει αγορές του ελληνικού τουρισμού.

• Τέλος, στην αγορά της Ουκρανίας υπάρχει μεγάλη μείωση στον αριθμό θεωρήσεων βίζα Σένγκεν σε σχέση με 2013, αν και το 2016 η πτώση ανακόπηκε.

Αναλυτικότερα:

Οι βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στα ΗΑΕ προς την Ελλάδα, μειώθηκαν από 6.289 το 2015, σε 5.860 το 2016. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Πορτογαλίας (12,18) είναι υψηλότερος την τελευταία πενταετία (2012-2016). Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στα ΗΑΕ είναι προς την Ιταλία (37.992). Οι βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στην Ινδία προς την Ελλάδα, αυξήθηκαν από 20.438 το 2015, σε 23.946 το 2016. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας (4,4) είναι υψηλότερος την τελευταία πενταετία (2012-2016). Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στη Ινδία είναι προς την Γαλλία (141.751).

Για την Ιορδανία, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του ανταγωνισμού έχοντας τον μικρότερο αριθμό (εκδόθηκαν μόλις 3.938 βίζες το 2015). Από την άλλη πλευρά, μεταξύ 2012 – 2016, έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (2,59). Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στην Ιορδανία είναι προς την Ισπανία (5.857). Οι βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στο Ιράν προς την Ελλάδα το 2016 ανήλθαν σε 6.907. Τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2010 και 2015 εμφανίζει η Πορτογαλία με 3,02, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη τελευταία θέση με 1,1. Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στο Ιράν είναι προς την Γαλλία (37.197).

Οι βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στο Καζακστάν προς την Ελλάδα το 2016 ανήλθαν σε 6.100. Το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2012 και 2016 εμφανίζει η Ισπανία με 1,41 και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 1,27. Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στο Καζακστάν είναι προς την Ισπανία (11.890). Αυξημένος είναι ο αριθμός των βίζα (1.672) που εκδόθηκαν το 2016 στο Κατάρ προς την Ελλάδα (1.149 το 2016). Μεταξύ 2012 και 2016, η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμό ανάπτυξης (1,38). Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στο Κατάρ είναι προς την Γαλλία (28.298).

Μεταξύ 2012 και 2016, η Ελλάδα εμφανίζει τον δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (2,52) στην Κίνα, με μικρή διαφορά από τη πρώτη Πορτογαλία (2,98). Το 2016 εκδόθηκαν στην Κίνα 56.634, ενώ το 2015 είχαν εκδοθεί 80.853 βίζες Σένγκεν προς Ελλάδα. Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στην Κίνα είναι προς την Γαλλία (586.345). Οι βίζες που εκδόθηκαν στο Λίβανο προς Ελλάδα το 2015 ανήλθαν σε 14.803 ενώ το 2016 σε 17.117. Την περίοδο 2012 – 2016, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (2,05) μετά την Ιταλία (1,92). Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στο Λίβανο είναι προς την Γαλλία (42.372).

Οι βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στη Ρωσία προς την Ελλάδα το 2016, ανήλθαν σε 525.395 έναντι 419.258 το 2015. Στη πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα και στη δεύτερη η Ιταλία με 470.418. Η Ελλάδα διατηρεί το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (0,8) έναντι 0,75 της δεύτερης Ιταλίας. Οι βίζες Σένγκεν που εκδόθηκαν στην Ουκρανία προς την Ελλάδα το 2016, ανήλθαν σε 51.095 έναντι 51.037 το 2015. Οι περισσότερες βίζες Σένγκεν εκδόθηκαν στην Ουκρανία προς την Ισπανία (88.197). Ο ρυθμός μεταβολής προς την Ελλάδα την περίοδο 2012-2016 είναι μόλις 0,40 ενώ προς την Ιταλία και Ισπανία είναι 1,4 και 1,13 αντίστοιχα.

Oι βίζες που εκδόθηκαν στη Σαουδική Αραβία προς την Ελλάδα το 2016 ανήλθαν σε 7.752 έναντι 6.184 το 2015. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 127.62,1 ενώ το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2012 – 2016 έχει η Πορτογαλία με 3,81. Oι βίζες που εκδόθηκαν από την Τουρκία προς την Ελλάδα το 2016 ανήλθαν σε 160.845 έναντι 142.684 το 2015 φέρνοντας την Ελλάδα στη πρώτη θέση. Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός ανάπτυξης 2012 – 2016 για την Ελλάδα είναι 1,74, ενώ δεύτερη είναι η Γαλλία με 1,34.

Διαβάστε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μαΐου 2017 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...