Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία

Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

https://travel-agent.eu/wp-content/uploads/2015/06/Αναβάθμιση-και-βελτίωση-των-μηχανισμών-είσπραξης-των-ασφαλιστικών-φορέων.pdf

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...