Τα μικρά ταξιδιωτικά πρακτορεία έχουν περιορισμένο κεφάλαιο για να δαπανήσουν στην προώθηση του προϊόντος τους. Οι παραδοσιακές τεχνικές στοχευμένου marketing, π.χ. η ταχυδρομική αποστολή έντυπων φυλλαδίων, έχουν στενό πεδίο εφαρμογής και υψηλό κόστος, ενώ συχνά δεν αποδίδουν όσο θα θέλαμε, καθώς δεν φτάνουν πάντα στους κατάλληλους αποδέκτες. Σαφώς και οι παραδοσιακές τεχνικές έχουν κάποια αποτελεσματικότητα, ωστόσο από μόνες τους δεν αποτελούν μία ολοκληρωμένη στρατηγική marketing. Συνεπώς, οι παραδοσιακές τεχνικές μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή συμπληρωματικά με άλλα μέσα προώθησης, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στον τουριστικό πράκτορα, να επικοινωνήσει – πιο αποτελεσματικά – στα κατάλληλα πρόσωπα το μήνυμά του και μάλιστα με μικρότερο κόστος.

Η χρήση των social media δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβληθούν σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αλλά και να στοχεύσουν άτομα με συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, περιοχή). Αυτή η στοχευμένη προώθηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, που προωθούν ειδικά πακέτα διακοπών, π.χ. ταξίδια ευεξίας για γυναίκες, ταξίδια χαλάρωσης για οικογένειες, ταξίδια περιπέτειας για ζευγάρια κλπ. Τα social media, λοιπόν, αποτελούν μία φθηνότερη εναλλακτική λύση για όσους θέλουν να προωθούν τα προϊόντα τους και να επικοινωνούν τακτικά με τους πελάτες τους. Ωστόσο, ο συχνά μικρός αριθμός “ακολούθων” στα μέσα δικτύωσης απογοητεύει τον τουριστικό πράκτορα, με αποτέλεσμα να βλέπει ανούσια την εμπλοκή του σε αυτά. Μία τέτοια πολιτική είναι λανθασμένη, καθώς δεν έχει σημασία η ποσότητα αλλά ποιότητα. Μεγαλύτερη σημασία για τον τουριστικό πράκτορα πρέπει να έχει το πως θα παροτρύνει το κοινό, που ήδη έχει, να συμμετάσχει ενεργά στις σελίδες του στα μέσα δικτύωσης, να διαδρά με το περιεχόμενο και να ενημερώνεται τακτικά, παρά να αυξήσει το κοινό του, κάτι που δεν συνεπάγεται πάντα και αύξηση της συμμετοχής στα μέσα δικτύωσης (και κατ επέκταση αύξηση στις πωλήσεις). Η οικοδόμηση μίας βάσης οπαδών στο Facebook απαιτεί μια καλά μελετημένη στρατηγική, που να επικεντρώνεται στην προώθηση δημιουργικού και ελκυστικού περιεχομένου, το οποίο θα απευθύνεται στο αρμόδιο τμήμα της αγοράς και δεν θα πρόκειται για τυφλή προώθηση, που μπορεί μεν να φέρει “like” αλλά χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Επίσης, η δημιουργία ενός newsletter, το οποίο θα στέλνει περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις του εγγεγραμμένου χρήστη, είναι άλλος ένας αποτελεσματικός τρόπος εφαρμογής στοχευμένου marketing. Όταν, λοιπόν, ο χρήστης εγγράφεται στο newsletter σας, καλό θα ήταν να του δίνεται μία σειρά επιλογών για να ορίσει τα ενδιαφέροντά του (είδη ταξιδίων, π.χ. ταξίδια ευεξίας ή οικογενειακά, ταξίδια στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, περίοδοι του χρόνου που προτιμά, ταξίδια μικρής ή μεγάλης διάρκειας κλπ.) και άρα να λαμβάνει email με προσφορές ταξιδιών, που πραγματικά τον ενδιαφέρουν.