Διαμορφώστε το branding του ταξιδιωτικού πρακτορείου σας 4 βήματα!

Η Jennifer Nagy στο ehotelier.com  αποκαλύπτει τα βήματα για επιτυχημένο branding. Πριν δούμε πως θα επιτύχει ένα τουριστικό γραφείο να επικοινωνήσει καλύτερα το brand του, ας ορίσουμε τι είναι brand!

Το brand είναι το μοναδικό design, το σύμβολο, οι λέξεις ή ο συνδυασμός τους, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας εικόνας που αντικατοπτρίζει ένα προϊόν και το διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές. Το “brand image” είναι η εικόνα, δηλαδή η αντίληψη, που έχει ο καταναλωτής για το brand, και παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση του καταναλωτή για την επιλογή ενός προϊόντος. Αυτή η εικόνα διαμορφώνεται μέσα στο χρόνο, από τις διαφορές στρατηγικές Marketing και Διαφήμισης, που υιοθετούν οι επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, καθημερινά ο καταναλωτής βομβαρδίζεται από χιλιάδες διαφημίσεις, ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό το branding, καθώς και η δημιουργία μιας καλής πρώτης εκτύπωσης.

Ένα ταξιδιωτικό γραφείο μπορεί να βελτιώσει το branding του με 4 βήματα:

Πρώτο βήμα: Τι σας ξεχωρίζει;

Όταν ένα ταξιδιωτικό γραφείο θέλει να εδραιώσει το brand του, πρέπει να ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό, που το διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές του. Είναι η ποιότητα, η πολυτέλεια, η τιμή ή η πρωτοτυπία; Με βάση αυτό, θα διαμορφώσει και την ταυτότητα του.

Δευτέρο βήμα: Ποιος είναι ο ιδανικός σας πελάτης;

Πριν διαμορφώσετε το branding σας, σκεφτείτε καλά σε ποιους πελάτες στοχεύετε. Αναλυτικότερα, πριν προωθήσετε το πρακτορείο σας, πρέπει να έχετε σκεφτεί καλά το βασικό κοινό σας: Από που προέρχεται; Από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό; Γιατί ταξιδεύει; Για χαλάρωση ή για νέες εμπειρίες; Επίσης, σκεφτείτε και άλλα στοιχεία, όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο κλπ) ή τη σύσταση παρέας (ζευγάρια, οικογένειες κλπ). Ανάλογα με το κοινό, διαμορφώνετε και το branding, που πιστεύετε ότι θα ειναι πιο ελκυστικό στο κοινό σας.

Τρίτο βήμα: Με τι μοιάζει το brand σας;

Κάθε επιχείρηση πρέπει να διαλέξει τα οπτικά στοιχεία του branding του, όπως το όνομά του, το λογότυπό του, την εικόνα της ιστοσελίδας του κλπ. Αυτά τα στοιχεία -φυσικά- πρέπει να σχεδιαστούν με βάση την εικόνα του (βήμα 1) και το κοινό, στο οποίο στοχεύει (βήμα 2). Έτσι, τα χρώματα, τα σχέδια και γενικότερα το design των παραπάνω οπτικών στοιχείων πρέπει να συνάδουν με την προσωπικότητα της επιχείρησής σας, την εικόνα δηλαδή, που θέλετε να βγάλετε προς τα έξω.

Τετάρτο βήμα: Κοινοποίηση του μηνύματος!

Αφού έχουν υλοποιηθεί τα 3 παραπάνω βήματα, διαμορφώνεται η στρατηγική Marketing και Διαφήμισης, που θα επικοινωνήσει καλύτερα το brand σας. Το μέσο με το οποίο θα προβληθείτε, θα καθοριστεί από το κοινό στο οποίο στοχεύετε (βήμα 2). Ωστόσο, σε κάθε προβολή σας, πρέπει να είστε συνεπείς με το κύριο μήνυμά σας (βήμα 1) και να χρησιμοποιείτε τα οπτικά στοιχεία, που σας αντιπροσωπεύουν (βήμα 3).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...