5 τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τουριστικός πράκτορας!


Νέα έρευνα της εταιρίας Open Destinations αποκαλύπτει τις 5 τεχνολογικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι τουριστικοί πράκτορες.

Print

1)Η χρήση του Cloud

Cloud Computing σημαίνει αποθήκευση και πρόσβαση σε δεδομένα και προγράμματα μέσω του Διαδικτύου και όχι μέσω ενός υπολογιστή.

Τα οφέλη της φιλοξενίας στο cloud είναι:
α) Κινητικότητα & συνεργασία – Το εργατικό δυναμικό δεν χρειάζεται να είναι σταθερό σε ένα μέρος, κάνοντας εφικτό το μοντέλο εργασίας από το σπίτι ή ακόμη και άλλη πόλη/χώρα. Το cloud computing παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές και έγγραφα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά εμπόδια για την κοινή χρήση εγγράφων και εφαρμογών από εργαζόμενους.
β) Ευελιξία – Διαθέτει απεριόριστους πόρους (υπολογιστική ισχύ, μνήμη, αποθήκευση και εύρος ζώνης), ενώ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αντιδράσει δυναμικά στο περιεχόμενο ανάλογα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις της περιόδου.
γ) Ασφάλεια – Η αποθήκευση δεδομένων στο cloud απομακρύνει τους κινδύνους που ενέχει η αποθήκευση εγγράφων σε συσκευές (απώλεια αρχείων κλπ.).

2)Συνεργασία με Διαχειριστές Καναλιών (Channel Managers)

Όσο οι τουριστικοί πράκτορες διευρύνουν το προϊόν τους, τόσο αυξάνεται και η πίεση για τη γρήγορη παράδοση αυτού του προϊόντος στους πελάτες. Για να μπορέσουν οι πράκτορες να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, είναι απαραίτητο η τεχνολογία τους να ευνοεί τη συνεργασία με προμηθευτές. Τελευταία καταγράφεται μία ραγδαία ανάπτυξη της ζήτησης συνεργασιών με διαχειριστές καναλιών, που έχουν άμεση σύνδεση με ξενοδοχεία κλπ. Όμως, η εμπλοκή των διαχειριστών καναλιών αρχίζει να προκαλεί προβλήματα στους πράκτορες, καθώς οι τελευταίοι πασχίζουν να προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε ένα τοπίο συνεχώς μεταβαλλόμενο. Όσοι αποτυγχάνουν να ενσωματωθούν με διαχειριστές καναλιών στην εφοδιαστική αλυσίδα τους, αρχίζουν ήδη να χάνουν έδαφος, και νέοι υποψήφιοι με περισσότερη τεχνολογική ευελιξία κερδίζουν μερίδιο της αγοράς.

Η άνθιση των online travel agents έχει φέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της διαφάνειας στις κρατήσεις, καθώς ο πελάτης γνωρίζει ποια τιμή ξενοδοχείου – και σε ποιόν – είναι διαθέσιμη, ενώ είναι συνηθισμένος στο να κάνει έρευνα αγοράς, επιλέγοντας τον τουριστικό πράκτορα με τις καλύτερες τιμές. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό κρατήσεων, που να διευκολύνει τις συνδέσεις με άλλα συστήματα και που να είναι ευέλικτο και ικανό να διαχειρίζεται όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά πολλών συστημάτων τρίτων .

3)Τεχνολογία με μέλλον

Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι η τεχνολογία μου είναι βιώσιμη; Είναι σημαντικό οι τουριστικοί πράκτορες να επενδύουν σε τεχνολογίες με μακροπρόθεσμα οφέλη και να μην αναλώνουν χρόνο και χρήμα σε μέσα και εφαρμογές χωρίς μέλλον.  Το καταναλωτικό κοινό πάντα θα προσαρμόζεται στις νέες μορφές κράτησής και θα αποζητά συστήματα τεχνολογικά ανεπτυγμένα, και ως εκ τούτου, οι ταξιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

Οι τουριστικοί πράκτορες απομακρύνονται από την παραδοσιακή διαχείριση πελατειακών σχέσεων και κατευθύνονται προς μια πιο ολιστική εμπειρία πελάτη, κατανοώντας τη συμπεριφορά του και τελικά καθοδηγώντας τον στο σωστό μονοπάτι για να πουλήσουν προϊόντα τους. Το κλειδί για την παροχή τέτοιου είδους εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους, είναι ένας συνδυασμός των Big Data και του αυτοματισμού.

4)Σωστή Οργάνωση

Γνωρίζουμε ότι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας σε οποιαδήποτε έργο είναι οι άνθρωποι. Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος κρατήσεων είναι ένα σημαντικό έργο και σίγουρα θα απαιτήσει μήνες για την υλοποίησή του.

Για την γρήγορη και σωστή διαπεραίωση ενός τέτοιου έργου απαιτείται:
1)Ο ορισμός χάρτη πορείας του έργου (Ο ταξιδιωτικός πράκτορας πρέπει να εξετάσει τις ανάγκες των πελατών και του προσωπικού του και να αποφασίσει αναλόγως τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).

2)Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος (Ο ταξιδιωτικός πράκτορας θα επιλέξει άτομα από την επιχείρηση που θα εκπαιδευτούν από επαγγελματίες και θα γίνουν στη συνέχεια εκπαιδευτές της νέας τεχνολογίας στο υπόλοιπο προσωπικό).

3)Η ρύθμιση του συστήματος (Κατά τη μετακίνηση σε ένα νέο σύστημα κρατήσεων, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν συνήθως μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων κρατήσεων των πελατών τους, που πρέπει να εγκατασταθούν προσωρινά σε άλλο σύστημα. Αυτό συχνά απαιτεί πρόσθετες πηγές για να φορτωθούν τα δεδομένα, αλλά και για να είναι διαχειρίσιμα για όσο καιρό το νέο σύστημα είναι υπό κατασκευή.

Αφού τεθεί σε λειτουργία του νέο λογισμικό, κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των δεδομένων του προϊόντος, την υποβολή εκθέσεων και τις αναβαθμίσεις του. Αυτό το πρόσωπο χρειάζεται να έχει τεχνογνωσία από άλλους τομείς όπως πληροφορική και δικτύωση.

5)Αλλαγές στο Management

Το δυσκολότερο σημείο για έναν τουριστικό πράκτορα στην εφαρμογή μίας νέας τεχνολογίας είναι να βοηθήσει το προσωπικό να προσαρμοστεί στις αλλαγές, καθώς η υπάρχουσα τεχνολογία έχει ενσωματωθεί στην εταιρική κουλτούρα του. Μια αλλαγή στην τεχνολογία σημαίνει και αλλαγή στη ρουτίνα του προσωπικού, γεγονός που δικαιολογεί γιατί τέτοιες αλλαγές δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους εργαζόμενους. Εδώ, λοιπόν, είναι δουλειά της διοίκησης να καταφέρει να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό, ώστε να προσαρμοστεί στη νέα τεχνολογία, να δει τη χρησιμότητά της, καθώς και να την εντάξει σε μία νέα εργασιακή κουλτούρα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το report εδώ: www.opendestinations.com

Open Destinations Top 5 report_front cover

Σχετικά Άρθρα