Αντίθετος ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων με την τρίωρη ελάχιστη χρέωση

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (ΣΤΕΕΑ,) Δημήτρης Μαγγιώρος έκανε τις εξής παρατηρήσεις στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Αναφορικά με την τρίωρη ελάχιστη χρέωση, ο πρόεδρος του ΣΤΕΕΑ τόνισε ότι:

«Ο σκοπός του νομοσχεδίου, σε μεγάλο βαθμό, όσον αφορά στην ενοικίαση με οδηγό είναι προφανώς η ρύθμιση και όχι ο περιορισμός του έργου μεταφορών. Για εμάς η ύπαρξη ελάχιστης διάρκειας, τρίωρης, δεν αποτελεί ρύθμιση θετική. Ίσα ίσα που αποτελεί ένα θέμα, το οποίο θα προκαλέσει τριβές, προστριβές και ένα κυνηγητό κλεφτών και αστυνομικών στους δρόμους της Αθήνας. Όταν έχεις μίσθωση με οδηγό και υπάρχει υποχρέωση της προκράτησης και η έναρξη της μίσθωσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο μισθωτήριο συμβόλαιο, όπως γράφει το άρθρο 21, αυτές είναι ικανές συνθήκες για να διαφοροποιηθεί αυτό το προϊόν, από αυτό που κάνουν τα ταξί που είναι χωρίς προκράτηση με κόμιστρο και με έναρξη της μίσθωσης, της υπηρεσίας από το σημείο επιβίβασης του πελάτη».

Αναφορικά με την αναφορά του υποκαταστήματος ως σημείο έναρξης, ο πρόεδρος του ΣΤΕΕΑ τόνισε ότι:

«Όλοι ξέρουμε ότι αυτοκίνητα με ή χωρίς οδηγό παραδίδονται και σε μέρη που δεν είναι υποχρεωτικά το υποκατάστημα της εταιρείας ενοικίασης, μα θα είναι σε λιμάνι, μα θα είναι σε ξενοδοχεία. Υπάρχουν 20.000 ξενοδοχεία, δεν μπορούμε να έχουμε 20.000 υποκαταστήματα. Άρα, δεν μπορεί να είναι η έναρξη το σημείο της έδρας ή το υποκατάστημα της εταιρείας ενοικίασης. Αυτό το άρθρο είναι ένας δούρειος ίππος καθαρά για να καταστρατηγήσει το νόμο λειτουργίας των rent a car και το ν. 4093/2012. Εμείς προτείνουμε να ορίζεται ως χρόνος έναρξης της μίσθωσης ΕΙΧ οχήματος με οδηγό, ο χρόνος που αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί στην έδρα ή το υποκατάστημα ή το νόμιμο δηλωμένο χώρο στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα».

Αναφορικά με την ειδική άδεια οδήγησης, ο πρόεδρος του ΣΤΕΕΑ τόνισε ότι:

«Στο εν λόγω άρθρο ο οδηγός ΕΙΧ αυτοκινήτου πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια οδήγησης. Σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82), η ειδική άδεια οδήγησης αφορά στο δικαίωμα οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις περιπτώσεις παροχής Υπηρεσίας με Οδηγό από Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων, αρκεί η Άδεια Οδήγησης τύπου Β’ όπως σαφώς καθορίζεται στον ν. 4093/2012 (περ.2β, υποπαράγραφος Η.2).

Αναφορικά με την υπηρεσία μεταφοράς επιβατών τουριστικών καταλυμάτων, ο πρόεδρος του ΣΤΕΕΑ τόνισε ότι πρέπει να προστεθεί στο σχέδιο νόμου, τροπολογία που να ορίζει ότι:

«Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε μισθωμένων κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις αυτών και αντίστροφα. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρέχεται και για λογαριασμό των τουριστικών καταλυμάτων από Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων με την προϋπόθεση ότι έχουν συνάψει σχετική σύμβαση με τα σχετικά τουριστικά καταλύματα διαρκείας τουλάχιστον 3 μηνών».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...