Περί οργανωμένων ταξιδιών

Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις:

https://travel-agent.eu/wp-content/uploads/2015/06/ΠΔ-339-ΦΕΚ-Α-225-1996-ΠΕΡΙ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ.pdf

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...