Καταργείται η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας:

https://travel-agent.eu/wp-content/uploads/2015/06/Από-την-έναρξη-ισχύος-του-παρόντος-καταργείται-η-θεώρηση-του-βιβλίου-δρομολογίων-από-την-οικεία-Κοινωνική-Επιθεώρηση-Εργασίας1.pdf

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...