Ο συντονισμός των ταξιδιωτικών περιορισμών είναι καλός, αλλά δεν αρκεί

H ECTAA, το πανευρωπαϊκό όργανο των τουριστικών γραφείων στο οποίο συμμετέχει ο Σύνδεσμός μας,
έστειλε το παρακάτω Δελτίο Τύπου, για το οποίο σας ενημερώνουμε:


 
Το NET χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια πιο συντονισμένη προσέγγιση των ταξιδιωτικών περιορισμών στην Ευρώπη. Χαιρετίζει τη χρήση κοινών δεδομένων που παρέχονται από το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων), καθώς και τα κριτήρια για τη χαρτογράφηση περιοχών κινδύνου, κατανεμημένων σε περιφέρειες.

Ωστόσο, η Σύσταση που εκδόθηκε: (α) αποτυγχάνει να μεταφράσει αυτή την κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσδιορισμό του κινδύνου σε μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς˙ και (β) αποτυγχάνει ως προς τον κύριο στόχο της, που είναι να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και η αναστάτωση και να αυξηθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το μέσο που εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο είναι πολύ ασαφές όσον αφορά την εφαρμογή των περιορισμών και των απαιτήσεων στα ταξίδια.

Το NET υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής μιας κοινής προσέγγισης των ταξιδιωτικών περιορισμών. Το τρέχον συνονθύλευμα των απαιτήσεων καραντίνας, που συμπληρώνεται από τεστ και άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες ανακοινώνονται με πολύ μικρές προθεσμίες πριν την επιβολή τους, δεν βοηθούν στην αποκατάσταση της ταξιδιωτικής εμπιστοσύνης. Το ΝΕΤ απηχεί επίσης τις σχετικές ανησυχίες που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι του τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Καλούμε επειγόντως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επανεξετάσουν τη Σύσταση αυτή κατά τις επόμενες εβδομάδες, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβληματικών τομέων:
α. με τον καθορισμό σαφών κανόνων σχετικά με το ποιοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και υποχρεώσεις ισχύουν κατά τη μετάβαση από μία χρωματικά κωδικοποιημένη περιοχή σε άλλη·
β. με την αντικατάσταση των απαιτήσεων καραντίνας από τεστ για εκείνους τους ταξιδιώτες που προέρχονται από περιοχές κινδύνου·
γ. με τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς 5 ημέρες πριν αυτοί τεθούν σε εφαρμογή, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Είπε ο Eric Drésin, εκ περιτροπής Γραμματέας του NET: «Αυτή είναι μια καλή αρχή, αλλά απαιτείται περαιτέρω εργασία για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Προτρέπουμε την Προεδρία του Συμβουλίου να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο και συνιστούμε στα Κράτη Μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις και να εξετάσουν την αντικατάσταση της καραντίνας με τεστ και τη συνέχιση της ανάπτυξης των διαδικασιών ελέγχου με τα τεστ.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...