Αντιδράσεις από τον ΕΟΤ με την ανάθεση του έργου του στην Marketing Greece

Στις 13/04/2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στο άρθρο 69 της οποίας προβλέπεται,  ότι για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» με απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Οι συμβάσεις θα αφορούν  στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δηλαδή θα αφορούν σε όλα όσα αποτελούν τις μοναδικές πλέον κύριες αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Ουσιαστικά πρόκειται για δυνατότητα ανάθεσης στη Marketing Greece, δηλαδή στον Ιδιωτικό Τομέα, μέρους ή του συνόλου του έργου του ΕΟΤ και μάλιστα κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Ταυτόχρονα πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο, ότι ο Γ.Γ.ΕΟΤ κ. Φραγκάκης εγκαινιάζει συνεργασία του ΕΟΤ με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σχετικά με τη στατιστική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρα μας αλλά και των χωρών προέλευσης τους εισερχόμενου τουρισμού, τη σχετική κατάταξη της Χώρας και έρευνες ικανοποίησης των τουριστών. Στην περίπτωση αυτή έχουμε, σε πλήρη αντίθεση με την ΠΝΠ, συνεργασία με φορείς του Δημόσιου Τομέα, πράγμα που οδηγεί εκ των πραγμάτων  σε μια αντίφαση.

Πάντως την περίπτωση της συνεργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων γνωρίζουμε  το αντικείμενο της συνεργασίας, ενώ στην περίπτωση της Marketing Greece A.E. δεν γνωρίζουμε τίποτε….Τί θα αναθέσει ο ΕΟΤ, που δεν μπορεί να υλοποιήσει ο ίδιος; Γιατί η εμπειρία των στελεχών του Οργανισμού παραγνωρίζεται τη στιγμή, που ο ΕΟΤ είναι ο μόνος φορέας της  Χώρας, που έχει καταρτίσει και εφαρμόσει συστήματα διαχείρισης κρίσης στο παρελθόν;

Και το κυριότερο: τα τελευταία χρόνια αρχής γενομένης από την περίοδο υπουργίας της κας Ο. Κεφαλογιάννη και κατά τη διάρκεια της υπουργίας της κας Ε. Κουντουρά,  ο ΕΟΤ έχασε τις περισσότερες αρμοδιότητές του και κινδυνεύει να μετατραπεί σε λογιστήριο, χωρίς άποψη, δράση και ουσιαστικό αντικείμενο εργασίας. Η δυνατότητα ανάθεσης της υλοποίησης δράσεων στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece A.E., πέραν της δυσπιστίας για την απευθείας ανάθεση που γεννά, μας προκαλεί ακόμη περισσότερη ανησυχία.

Για τα παραπάνω αναφερόμενα σημαντικά ζητήματα για τον Οργανισμό, καλούμε την Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ να απαντήσουν αν γνώριζαν για την απευθείας αυτή ανάθεση στην εταιρεία Marketing Greece A.E της ανωτέρω μονοπωλιακής διάταξης  και θεωρούμε δεδομένη τη στήριξή τους για την προστασία το κύρος και την αξιοπιστία του Ελληνικού  Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)  του μοναδικού Δημόσιου φορέα της παγκόσμιας τουριστικής προώθησης και προβολής της χώρας.

Τέλος καλούμε τον υπουργό Τουρισμού να απαντήσει: Ποια ανάγκη και ποια κριτήρια επέβαλαν την απευθείας ανάθεση στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece A.E., συμβάσεων που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μάλιστα κατά παρέκκλιση της αυστηρότατης ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών που αποτελεί προσαρμογή της χώρας σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Γιατί αναφέρει στην απάντηση του προς την Εφημερίδα των Συντακτών της 16/04/2020 βαφτίζοντας την “Marketing Greece” Οργανισμό ενώ πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία του Ιδιωτικού Τομέα?

Τί προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με τον ΕΟΤ; Με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσει τα στελέχη του και τη συσσωρευμένη εμπειρία του κατά τα 70 και πλέον χρόνια ζωής του;


Ακολουθεί ανοιχτή επιστολή του Χαράλαμπου Καρίμαλη, τέως προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Απευθύνομαι σε εσάς, με την ιδιότητα του τέως Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για την συντελούμενη άλωση του ΕΟΤ που επιχειρεί η κυβέρνησή σας.

Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδώσατε (13/4/2020 άρθρο 69ο) ουσιαστικά παραχωρείται, με απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης και κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, στην ιδιωτική εταιρία “Marketing Greece Α.Ε.” το σύνολο του έργου, που μέχρι σήμερα επιτελεί ο ΕΟΤ  στην τουριστική προώθηση και προβολή της χώρας. Η Πράξη αυτή καταστρατηγεί κάθε νομιμότητα και τους κανόνες ανταγωνισμού και υπονομεύει ευθέως το μέλλον του Οργανισμού και του ελληνικού τουρισμού.

Ο ΕΟΤ είναι αναντικατάστατος.

Το έργο του δεν μπορεί να υποκατασταθεί.

Ούτε η κεντρική ευθύνη και διαχείριση της τουριστικής προβολής και προώθησης της χώρας μας επιτρέπεται να περάσει αποκλειστικά στα χέρια ενός ιδιώτη.

Ο ΕΟΤ, που συμπληρώνει 70 χρόνια λειτουργίας και ενεργούς δράσης, είναι συνυφασμένος με την ιστορία της Ελλάδας και του Ελληνικού Τουρισμού. Εκπροσωπεί επάξια το σύνολο του τουριστικού κόσμου, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού, δήμους, περιφέρειες, φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς.

Είναι ο κεντρικός εθνικός φορέας που συνεργάζεται με την εγχώρια και παγκόσμια τουριστική αγορά και υλοποιεί την εθνική στρατηγική προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Είναι ο μόνος οργανισμός που διαθέτει την εξειδικευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία, εργαλεία προώθησης και ένα εκτεταμένο, οργανωμένο δίκτυο στις μεγαλύτερες ξένες αγορές, μέσω των γραφείων ΕΟΤ εξωτερικού.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για την επανεκκίνηση του τουρισμού της χώρας, μόνο ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μπορεί να ανταπεξέλθει άμεσα και να προωθήσει αποτελεσματικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Τα στελέχη του ΕΟΤ στην Ελλάδα και στα γραφεία εξωτερικού το έχουν εξάλλου αποδείξει, υλοποιώντας με σκληρή καθημερινή δουλειά και στοχευμένες ενέργειες την εθνική τουριστική πολιτική, που την προηγούμενη πενταετία έφερε θεαματικά αποτελέσματα στις αφίξεις και στα έσοδα και στήριξε την κοινωνία και την εθνική μας οικονομία.

Μέσω του ΕΟΤ, η Ελλάδα βραβεύτηκε ως:

– ο καλύτερος προορισμός αναψυχής

– ο πρώτος προορισμός στην κρουαζιέρα

-η πρώτη επιλογή για οικογενειακές διακοπές

ενώ τα ελληνικά νησιά αναδείχθηκαν ως τα καλύτερα νησιά του κόσμου.

Ο ΕΟΤ, στα World Travel Awards, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος οργανισμός τουριστικής προώθησης στην Ευρώπη και απέσπασε πολλές ακόμη πρωτιές για την παρουσία του και τα περίπτερά του στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

Το βίντεο του ΕΟΤ ψηφίστηκε ως το καλύτερο βίντεο ευρωπαϊκού προορισμού, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Αυτόν τον ΕΟΤ, που συνδέεται με την μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού και την ανάταξη της εθνικής μας οικονομίας, παραγκωνίζετε σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, που η χώρα και ο τουρισμός μας τον έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

Με πρόσχημα και μόνο την πανδημία, εισαγάγατε μονοπωλιακό καθεστώς στην αγορά και εκχωρείτε μεθοδευμένα το έργο του ΕΟΤ σε μία ιδιωτική εταιρία.

Μια ιδιωτική εταιρία που ιδρύθηκε μόλις το 2013 και που πέραν από κάποιες διακρίσεις για το δημιουργικό της, δεν έχει ούτε την διεθνή εμβέλεια, ούτε την απήχηση ούτε και το κύρος του ΕΟΤ.

Και βεβαίως ούτε μπορεί να συγκριθεί με το επίπεδο της γνώσης, της εμπειρίας, της δικτύωσης, της αποτελεσματικότητας, και του ανθρωπίνου δυναμικού που διαθέτει ο Οργανισμός.

Η ατεκμηρίωτη αυτή ενέργεια του επιτελείου σας, που καταλύει κάθε αρχή και κανόνα περί ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με την προηγηθείσα πολιτική απόφαση περικοπών του προϋπολογισμού 2020 του ΕΟΤ κατά 33% συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα μεθοδευμένο σχέδιο απαξίωσης του Οργανισμού, που επισπεύδεται και υλοποιείται αθόρυβα, εν μέσω της πανδημίας, καταστρατηγώντας την απλόχερη συναίνεση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που σας έχει δώσει η ελληνική κοινωνία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στα 70 χρόνια της ιστορίας του, με το αναγνωρισμένο έργο προβολής του, συνέβαλε στην ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου του εθνικού τουριστικού προϊόντος.

Νέες περιοχές εισήλθαν στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Νέες επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν, μεγάλες και μικρές, οι περισσότερες νεοφυείς από νέους ανθρώπους.

Χιλιάδες εργαζόμενοι και δεκάδες χιλιάδες οικογένειες είδαν το εισόδημά τους να αυξάνεται και κρατήθηκαν όρθιοι στα χρόνια της κρίσης, που περάσαμε.

Η ιδιωτική διαφημιστική εταιρία που επιλέξατε και ανήκει στα χέρια μιας μικρής τουριστικής ελίτ δεν μπορεί να εγγυηθεί δίκαιη προβολή του συνόλου του τουριστικού προϊόντος στις δύσκολες μέρες που έρχονται.

Τουριστικά προϊόντα και περιοχές ολόκληρες, όπου δραστηριοποιούνται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που προσδίδουν στον τουρισμό μας αυθεντικές εμπειρίες και συναίσθημα και αποτελούν τον κορμό του εθνικού τουριστικού μας προϊόντος, θα βρεθούν μοιραία εκτός σχεδίου διαφημιστικής προβολής, εκτός τουριστικών ροών, εκτός εσόδων.

Σας καλώ να μην ακρωτηριάσετε τον ΕΟΤ.

Να μην τον καταστήσετε απλό διαμεσολαβητή και διεκπεραιωτή δημοσίων κατ’ ανάθεση συμβάσεων στο κεντρικό έργο προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, εκχωρώντας στον ιδιώτη το δικαίωμα να αποφασίζει πού και πώς θα μοιράζεται το δημόσιο χρήμα, που και πώς θα σχεδιάζεται η τουριστική ανάπτυξη.

Είναι επιβεβλημένη η παρέμβασή σας ώστε να αποσυρθεί άμεσα το σχετικό άρθρο στην ΠΝΠ και να αφήσετε τον ΕΟΤ να κάνει τη δουλειά του.

Είναι χρέος σας να επιστρέψετε στον ΕΟΤ και στους εργαζόμενούς του το αναγνωρισμένο και πετυχημένο έργο τους.

Είναι υποχρέωση σας να αφήσετε στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος τη δυνατότητά του να συμβάλει στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...