Άμεση ανάγκη για οικονομική στήριξη των τουριστικών γραφείων

Τα αιτήματα του κλάδου των τουριστικών γραφείων για την οικονομική στήριξή τους, ανανέωσε η FedHATTA με πρόσφατη επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία με αφορμή την επανεκκίνηση του τουρισμού, αλλά και τον κυβερνητικό σχεδιασμό για στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Η Ομοσπονδία διεκδικεί τα αυτονόητα για έναν κλάδο που δεν έχει κλείσει με κυβερνητική εντολή ούτε μία ημέρα, αλλά δεν έχει αντικειμενικό έργο, αφού απαγορεύονται όχι μόνο τα ταξίδια, αλλά και οι μετακινήσεις.

Τα λειτουργικά έξοδα τρέχουν και τα έσοδα για μήνες είναι μηδενικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης κύκλου εργασιών των Τουριστικών γραφείων παρουσίασε μείωση 75% το 2020 σε σχέση με το 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και το 2021 η τουριστική κίνηση θα είναι περιορισμένη και ότι τα γραφεία, λόγω της έλλειψης ρευστότητας, δεν είναι σε θέση να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους (τουλάχιστον τους πρώτους μήνες).

Η FedHATTA διατύπωσε τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις, που στηρίχθηκαν τόσο στις πραγματικές ανάγκες του συνόλου των τουριστικών γραφείων, όσο και στην πρακτική άλλων χωρών της Ε.Ε., την οποία η Ομοσπονδία γνωρίζει λόγω της συμμετοχής της στην ECTAA.

Τα αιτήματα στοχεύουν:

  • Στην οικονομική στήριξη των τουριστικών γραφείων με επιδότηση από την Πολιτεία ποσοστού της απώλειας εισοδήματος που αυτά έχουν υποστεί στη διάρκεια της πανδημίας, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου, καθώς και στην επιδότηση των vouchers που έχουν εκδοθεί από τα τουριστικά γραφεία
  • Στις επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, όπως επιδότηση της μετάβασης των τουριστικών γραφείων στην ψηφιακή εποχή, τόσο για τις ανάγκες του myDATA όσο και για  την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, αλλά και επιδότηση τουλάχιστον κατά 50% για την ανανέωση του στόλου των τουριστικών λεωφορείων που έχει να συμβεί από το 2004. Επιδότηση, επίσης, κατά 75% για την αντικατάσταση των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων με οχήματα νέας τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά), για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ σε περίπτωση που αυτά μετατραπούν από θερμικά σε ηλεκτρικά ή αντικατασταθεί ο κινητήρας τους με νέο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, επιδότηση μέχρι το 80% του συνολικού ποσού του κόστους των εργασιών μετατροπής.
  • Στην παροχή ρευστότητας, με  εκ νέου χορήγηση μη επιστρεπτέας προκαταβολής στις τουριστικές επιχειρήσεις, για κεφάλαιο κίνησης, μέχρι το τέλος της κρίσης και την παροχή ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, κατά βάση οικογενειακές, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες δεν έχουν επωφεληθεί από κανένα εργαλείο χρηματοδότησης μέχρι σήμερα, με ένα ποσό μη επιστρεπτέο.
  • Στην στήριξη της εργασίας (αναστολές και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ),  τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, και τότε να επανεκτιμηθεί ανάλογα η κατάσταση
  • Στην παράταση οποιωνδήποτε επιδοτήσεων, ευνοϊκών ρυθμίσεων και αναστολών πληρωμών κάθε είδους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...