Σεμινάρια τουρισμού εξ αποστάσεως από το Παν. Πειραιώς

Το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Τουριστικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει σεμινάρια διάρκειας 2 – 3 εβδομάδων στη μορφή how to, εξειδικευμένων, πρακτικών θεμάτων του τουριστικού περιβάλλοντος και επιχειρείν, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών και στελεχών του Ελληνικού Τουρισμού.
Τα σεμινάρια που προσφέρονται από το Πρόγραμμά μας είναι τα εξής:

• Πώς να σχεδιάσετε τα Aesthetics της Τουριστικής σας Επιχείρησης

• Google AdWords για Τουριστικές Επιχειρήσεις

• Social Media Μάρκετινγκ για Τουριστικές Επιχειρήσεις

• To TripAdvisor ως Εργαλείο Μάρκετινγκ για τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

• Travel Blogging: Δημιουργώντας Περιεχόμενο με Αξία

• Δημιουργώντας ένα Ισχυρό Brand στο Χώρο του Τουρισμού

• Κοστολόγηση Μικρών και Μεσαίων Ξενοδοχειακών Μονάδων

• Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Κοστολογικού Συστήματος στα Ξενοδοχεία

• Οικονομική Αξιολόγηση Προτάσεων Συνεργασίας από Tour-Operators

• Οργανώνοντας ένα Επιτυχημένο Συνέδριο: Κατευθύνσεις και Πρακτικές

• Προσωπική Επαγγελματική Εικόνα (Personal Branding)

• Πώς Βρίσκουμε Νέες Αγορές; Πρακτικά Θέματα Δευτερογενούς Έρευνας Τουριστικής Αγοράς

• Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε Περίοδο Κρίσης

• Σύγχρονες Μέθοδοι και Εφαρμογές Ξενοδοχειακών Στρατηγικών Επιλογών – Αξιολόγηση και Έλεγχος

• Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης Καινοτόμων Ξενοδοχειακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

• Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα και Ξενοδοχεία Συνιδιοκτησίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Το εξ αποστάσεως Πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει:

• Αναγνώριση από θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς (π.χ. Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, HORECA κ.λπ.),

• Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

• Συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής από κορυφαίους Πανεπιστημιακούς και έμπειρα στελέχη του χώρου,

• Εφόδια για μία πετυχημένη καριέρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...