Ζάκυνθος: Εκπαίδευση σε επαγγελματίες του τουρισμού

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για την βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος στο νησί, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ζακύνθου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου, συνεχίζει να συντονίζει την διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τοπικούς επαγγελματίες τουρισμού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο επιμόρφωσης του ΣΕΤΕ κατά την περίοδο του Νοεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ζακύνθου, η πρωτοβουλία αυτή, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του τρέχοντος έτους, με την διεξαγωγή του 1ου σεμιναρίου, με θέμα «Διαχείριση παραπόνων», συνεχίζει και κρίνεται εξαιρετικής σημασίας, λόγω ότι η διοργάνωση σεμιναρίων από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς φορέων τουρισμού, όπως το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΣΕΤΕ, θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε στελέχη επιχειρήσεων με τον προσφορότερο οικονομικό τρόπο.

Συγκεκριμένα διοργανώνονται τα κάτωθι σεμινάρια με τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

1) Management Masterclass Ενοικιαζομένων Δωματίων, περίοδος διεξαγωγής
6/11/2017-8-11/2017, διάρκεια 2 ημέρες, συνολικός αριθμός συμμετεχόντων 18.
2) Αdvance Communication Front Liners, περίοδος διεξαγωγής 23/11/2017-24/11/2017, διάρκεια 3 ημέρες, αριθμός συμμετεχόντων 16.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχετικές αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να αντλήσετε απευθείας στα κάτωθι link του ΙΝΣΕΤΕ:

https://www.eventora.com/el/Events/rent-a-room-management-masterclass-zante
https://www.eventora.com/el/Events/Advanced-Communication-Front-Liners-Zante

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...