12 ευρώ το ενιαίο τέλος σε όλα τα αεροδρόμια

Μέχρι σήμερα το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων προέβλεπε διαφορετική χρέωση ανάλογα με τον τελικό προορισμό και ήταν 12 ευρώ για επιβάτες, που ταξίδευαν σε αεροδρόμια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ενώ έφτανε μέχρι τα 22 ευρώ για επιβάτες με τελικό προορισμό εκτός των χωρών αυτών.
Όπως αναφέρεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από τους υπουργούς Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη, το νέο ενιαίο τέλος για όλους τους αερολιμένες θα είναι στα 12 ευρώ ανά επιβάτη και προβλέπεται η έναρξη του από την ημερομηνία έναρξης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και έως την 1η Νοεμβρίου 2024. Μετά την 1η Νοεμβρίου 2024 θα ορίζεται στα 3 ευρώ για όλους τους αναχωρούντες επιβάτες.

Το όριο ηλικίας για το τέλος αυτό κατεβαίνει σημαντικά καθώς σύμφωνα με την τροπολογία το τέλος θα πληρώνουν πλέον όλοι οι επιβάτες άνω των 2 ετών, ενώ μέχρι σήμερα το τέλος επιβάλλονταν σε παιδιά από πέντε ετών και πάνω. Αυτό σύμφωνα με την κυβέρνηση θα φέρει σημαντική αύξηση εσόδων.

Η διάταξη της τροπολογίας προβλέπει την επιβολή του τέλους σε επιβάτες άνω των δύο (2) ετών, αντί των πέντε (5) ετών, όπως ισχύει σήμερα και η απαλλαγή από την καταβολή του τέλους κάτωθι κατηγοριών επιβατών:
α) οι αναχωρούντες επιβάτες από/προς αερολιμένες στους οποίους λειτουργούν αεροπορικές γραμμές που υπάγονται στο καθεστώς των άρθρων Ιό-18 του Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από/προς αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών,
β) οι επιβάτες σε πτήση διαμετακόμισης δηλ. ίδιος αριθμός πτήσης αφιχθέντος και αναχωρούντος αεροσκάφους,
γ) Οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με την ίδια ή άλλη αεροπορική εταιρεία, κάνοντας χρήση όλων των εξυπηρετήσεων που παρέχονται σε έναν αερολιμένα (transfer επιβάτες), εφόσον συνεχίζουν το ταξίδι τους εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, το οποίο θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση ενιαίου εισιτηρίου, είτε με το απόκομμα του εισιτηρίου της προηγούμενης διαδρομής. Οι εν λόγω επιβάτες καταβάλλουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης εφάπαξ το εν λόγω τέλος,
δ) οι επιβάτες πτήσεων κρατικών αεροσκαφών που μεταφέρουν προσωπικότητες για τις οποίες γίνεται επίσημη υποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση, οι επιβάτες ελληνικών κρατικών αεροσκαφών χρησιμοποιουμένων για στρατιωτικούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς και γενικά κρατικούς σκοπούς καθώς και οι επιβάτες αλλοδαπών κρατικών αεροσκαφών για κράτη με τα οποία υπάρχει αμοιβαιότητα,
ε) τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό, για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων,
στ) οι επιβάτες που φθάνουν σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν από τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα, καθώς και επιβάτες πτήσεων έρευνας και διάσωσης,
ζ) οι επιβαίνοντες σε αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επίσημα οργανωμένες αεραθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ελληνικούς αερολιμένες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...