3 τύποι Marketing που μπορούν να φανούν χρήσιμοι στους ταξιδιωτικούς πράκτορες


marketing

One-to-many Marketing

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο.

  • Ένα παράδειγμα είναι τα μαζικά newsletters μέσω email, που στέλνουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία σε όλη τη βάση δεδομένων τους.

(+) Είναι εύκολη και αποδοτική, επειδή μπορεί να σταλεί το ίδιο μήνυμα / προσφορά σε όλους, ενώ δεν έχει υψηλό κόστος

(-) Η αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας ενέργειας είναι περιορισμένη, διότι δεν υπάρχει εξατομίκευση, με αποτέλεσμα το email να αγνοηθεί / διαγραφεί ή να καταλήξει στον φάκελο spam

One-to-few Marketing

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την τμηματοποίηση της βάσης δεδομένων σε αγορές-στόχους και την αποστολή σε κάθε ομάδα ενός προσαρμοσμένου μηνύματος.

  • Ένα παράδειγμα είναι το e-mail, που απευθύνεται σε ζευγάρια, που πήγαν κάποιο ταξίδι στο παρελθόν και που τους προσκαλεί να ξαναπάνε σε κάποιο άλλο ρομαντικό προορισμό, για να αναζωπυρώσουν το ειδύλλιό τους.

(+) Είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος από το One-to-many Marketing

(-) Απαιτεί περισσότερη δουλειά για να δημιουργηθεί η λίστα των αποδεκτών καθώς και τα διαφορετικά μηνύματα

One-to-one Marketing

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία εξατομικευμένων μηνυμάτων για κάθε παραλήπτη.

  • Ένα παράδειγμα είναι η αποστολή email με προσφορά για ένα συγκεκριμένο ταξίδι σε κάθε παραλήπτη, που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του, με βάση τα προηγούμενα ταξίδια του και όσα έχει πει στο ταξιδιωτικό γραφείο.

(+) Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική

(-) Απαιτεί πολύ δουλειά ή εργαλεία για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σχετικά Άρθρα